Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Ekumeniskā dievkalpojumā Austrumu Baznīcai tiek nodotas divu svēto relikvijas
27.11.2004 pl. 14:33

I. Steinerte, Vatikāna radio

Sestdien svētā Pētera bazilikā notika svinīgs ekumēnisks dievkalpojums. Tajā kā goda viesis piedalījās Konstantinopoles pareizticīgo patriarhs Bartolomejs Pirmais un citi šīs Baznīcas pārstāvji – metropolīti, priesteri un laji.

Dievkalpojuma laikā altārtelpā atradās divu ievērojamu Baznīcas tēvu – Jāņa Hrizostoma un Gregora no Naciances relikvijas. Līdz šim tās glabājās svētā Pētera bazilikā, bet šodien pāvests Jānis Pāvils Otrais tās nodeva māsai Baznīcai Austrumos, jo no Austrumiem ir nākuši arī abi pieminētie svētie. Patriarhs Bartolomejs Pirmais kopā ar savas delegācijas locekļiem relikvijas nogādās Konstantinopolē, kur tās turpmāk glabāsies svētā Jura patriarhālajā baznīcā.

Svinīgajā relikviju nodošanas ritā patriarhs Bartolomejs Pirmais izteica prieku, ka svēto Jāņa Hrizostoma un Gregora no Naciances relikvijas varēs atgriezties tur, no kurienes ir nākuši abi Baznīcas doktori. Patriarhs Bartolomejs teica: La Chiesa adorna

“Baznīca visā pasaulē godina mocekļu asinis – tā pienācīgi ciena savu dēlu relikvijas, jo viņi Kungā izcieta ciešanas, krustā sišanas un rūgtu nāvi, ko tiem nesa zvēri, uguns, zobens un neskaitāmi pārkāpumi.

Tāpēc mūsu svēto priekšgājēju relikviju pārvešana uz Konstantinopoles arhidiecēzi, kuras godu viņi vairoja ar savu svētumu, cīņām un savu apustulisko darbu, ir prieka un gaviļu iemesls ne tikai mūsu ekumēniskajam tronim un visai pareizticīgo Baznīcai, kas tās dziļi godina, bet arī mūsu brāļiem katoļiem, kas dzīvo Konstantinopoles arhidiecēzē.”

Patriarhs Bartolomejs Pirmais piebilda, ka šodien tiek svinēts sakrāls akts, kas izlīdzina ekleziālās netaisnības. “Šis žests, ko veic senās Romas Baznīca,” teica patrirahs, “apstiprina, ka Kristus Baznīcā nepastāv problēmas, kas būtu nepārvaramas, ja vien mīlestība, taisnība un miers tiekas svētajā izlīgšanas un vienības diakonijā”.

Patriarhs Bartolomejs Pirmais izteica pārliecību, ka par saskaņas un vienības nostiprināšanu lūdzās arī abi svētie, kuru relikvijas atgriežas Konstantinopolē. Par Baznīcas vienību ticībā un patiesībā viņi daudz cīnījās savas dzīves laikā.

Bartolomejs Pirmais augsti novērtēja arī pāvesta Jāņa Pāvila Otrā centienus uzlabot starpbaznīcu attiecības un novēlēja, lai paklausot Vissvētajā Trīsvienībā godinātā Dieva gribai, kristieši atkal var satikties kopējā ticībā, kāda piemita senajai Baznīcai. “Tas ir vienīgais pamats pilnīgas kopības nodibināšanai starp abām Baznīcām,” uzsvēra patriarhs.

Dievkalpojuma laikā tika dziedāti vairāki pareizticīgo un Katoļu Baznīcu liturģiskie dziedājumi. Pāvests Jānis Pāvils Otrais pasniedza Konstantinopoles pareizticīgo patriarham Bartolomejam Pirmajam vēstuli. Tajā teikts, ka svēto Jāņa Hrizostoma un Gregora no Naciances relikviju pārvešana ir svētīgs brīdis, lai attīrītu Baznīcu ievainoto atmiņu, nostiprinātu izlīgšanas ceļu un apliecinātu, ka šo svēto Baznīcas doktoru ticība ir Austrumu un Rietumu Baznīcu ticība. “Arī šīsdienas vārdos un žestos varam saskatīt milzīgās bagātības, ko mūsu Baznīcas glabā savu tradīciju apcirkņos,” raksta pāvests. Svēto Jāņa Hrizostoma un Gregora no Naciances aizbildniecībai viņš novēl abu Baznīcu ilgas, lai Kungs pasteidzina stundu, kad kopā varēs svinēt svēto Euharistiju, dzīvot pilnīgā kopībā un kopā censties, lai pasaule ticētu, ka Jēzus Kristus ir Kungs.

Dievkalpojuma noslēgumā pāvests Jānis Pāvils Otrais un Konstantinopoles ekumēniskais patriarhs Bartolomejs Pirmais klātesošajiem deva savu apustulisko svētību.