Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Saldū nodibināta pilsētas garīdznieku ekumeniskā padome
12.01.2005 pl. 21:24

Uldis Gailītis,
Saldus M.Lutera ev.lut. draudzes mācītājs

3. janvārī Saldū Maltas Ordeņa palīdzības dienesta telpās ekumēniskā sadraudzībā tikās pilsētas kristīgo konfesiju draudžu garīdznieki, lai vienotos par kopējas padomes izveidošanu Saldus pilsētā.

Šajā sapulcē piedalījās Saldus M.Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Uldis Gailītis, Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Guntis Apriķis, Saldus baptistu draudzes mācītājs Andris Jūrmalis, Saldus Dieva Parādīšanās pareizticīgo draudzes priesteris Aleksandrs Platinskis un Romas katoļu Baznīcas Viduskurzemes dekāns MagC Gatis Bezdelīga, kurš ir arī minētās padomes dibināšanas iniciators.

Garīdznieki tikās, lai turpinātu jau 2004. gadā iesāktās apspriedes un vērtētu kopējo darbību Evaņģēlija pasludināšanā, pilsētas garīgās dzīves veicināšanā un līdz ar to morāles paaugstināšanā mūsu sabiedrībā.

Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām ir saprotama politisko partiju un savienību vēlme nodrošināt pilsētnieku labklājības, drošības un citu nozīmīgu lietu sakārtošanu, tomēr daudzkārt tiek aizmirsts par cilvēku garīguma paaugstināšanu, morāles, līdzjūtības un piedošanas, tuvākmīlestības un dzimtenes mīlestības veidošanos, kas piešķir jēgu labklājībai.

Tamdēļ Saldus garīdznieki sprieda, kādi virzieni mūsu pilsētā būtu jāsakārto - publisko reklāmu vizuālais noformējums un saturs nedrīkstētu popularizēt amorālu un grēcīgu dzīves veidu, nepieciešama aktīvāka sociālā darba deleģēšana nevalstiskajām organizācijām (NVO), atbalstot šo darbu un piesaistot dažādus projektus. Tika plānoti arī ekumēniski dievkalpojumi valsts un pilsētas nozīmes svētkos, kā tas ir arī citās pilsētās. Šādi dievkalpojumi pauž vienotību un rūpes par tautas dvēseles labklājību.

Pamatojoties uz neseniem sabiedriskajiem pētījumiem, var droši apgalvot, ka kristīgo draudžu darbība Saldus rajonā būtiski ietekmē kriminālās situācijas samazināšanos. Saldus garīdznieku padome aicina Saldus pilsētas domi atbalstīt tradicionālo kristīgo konfesiju darbu, kas, loģiski, arī samazina izdevumus no pilsētnieku nodokļiem.