Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Kā aiziet pie grēksūdzes, ja neesi to darījis gadiem ilgi
12.08.2019 pl. 12:37

Filips Kosloski (Philip Kosloski)

Doties pie grēksūdzes pirmo reizi pēc 5, 10, 20, 30 (vai vairāk gadiem) var būt biedējoši. Mēs zinām, ka tas būtu jādara, bet viena mūsu daļa tam pretojas, vai arī mums pat var būt bailes atkal sākt iet pie šī Sakramenta. Līdzās kauna sajūtai mēs, iespējams, esam pat aizmirsuši, iet pie grēksūdzes.

Tiem, kuri vilcinās saņemt Dieva žēlastību, Aleteia.org piedāvā praktisku ceļvedi, kā soli pa solim aiziet pie grēksūdzes.

1. solis: izmeklē savu sirdsapziņu

Šī ir visnepieciešamākā grēksūdzes daļa. Pirms izsūdzēt grēkus, tev tie jāzina. Parasti cilvēks iet pie grēksūdzes un izstāsta (izsūdz) priesterim grēkus, kurus spēj atcerēties, ko izdarījis kopš pēdējās grēksūdzes. Ja pēdējā grēksūdze bija pirms 20 gadiem, visu atcerēties varētu būt diezgan grūti. Galvenais ir izsūdzēt priesterim visus nāvīgos grēkus, kurus atceries (pēc iespējas labāk un precīzāk).

Mēs parasti atceramies savus “lielos” grēkus, taču ja vajadzīga palīdzība, var palīdzēt sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumi (red.: - tos var atrast lūgšanu grāmatiņā “Slavēsim Kungu”, bukletiņā “Sagatavošanās Izlīgšanas sakramenta saņemšanai” vai internetā). Kad tos sūdzi (stāsti) priesterim, nosauc pašu grēku un to, cik bieži vai cik reizes esi to darījis (vai vismaz kopējo novērtējumu, kā, piemēram, “es neesmu bijis uz Sv. Misi 20 gadus”). Domājot par šiem grēkiem, atceries, ka priesteris ir dzirdējis to visu jau iepriekš. Tu viņu ar saviem grēkiem nespēsi pārsteigt vai šokēt.

Turklāt domā par grēksūdzi kā par ārsta apmeklējumu. Ja tu nepateiksi ārstam, ka tev sāp roka, viņš nevarēs noteikt diagnozi un ieteikt, kā to ārstēt. Līdzīgi ir ar grēksūdzi: ja tu neizstāstīsi priesterim savu grēku, viņš nevarēs sniegt absolūciju (dāvāt grēku piedošanu) un palīdzēt dziedināt šo garīgo brūci.

2. solis: noskaidro, kad tiek uzklausītas grēksūdzes, vai sarunā tikšanos ar priesteri

Dažreiz, ja ilgi nav būts pie bikts, labāk ir vienoties par laiku, lai individuāli tiktos ar [vietējo] priesteri. Tomēr, ja tu nepazīsti šo priesteri, var šķist biedējoši par šādu tikšanos pat iedomāties. Tā vietā atrodiet tuvāko draudzi un noskaidrojiet grēksūdžu laikus.

Svarīgi ir arī ierasties uz grēksūdzi mazliet agrāk.

3. solis: ej uz biktskrēslu vai grēksūdzes telpu un sāc savu grēku izsūdzēšanu

Ja tu neesi bijis pie grēksūdzes daudzus gadus, tu vari nezināt, ka daudzās baznīcās grēksūdzēm vairs neizmanto vecā stila biktskrēslu: atsevišķās baznīcās ir grēksūdzes telpas, bet vietām ir iespēja sūdzēt grēkus gan telpā, gan biktskrēslā. Grēksūdzes telpā tev joprojām ir iespēja izsūdzēt grēkus anonīmi aiz norobežojošās sienas vai restotā lodziņa, citreiz tiek piedāvāta iespēja apsēsties uz krēsla, nevis mesties ceļos. Taču tev ir izvēle izsūdzēt grēkus arī atklāti, klātienē aci pret aci ar priesteri.

Lai arī kur notiktu grēksūdze, tagad ir tava kārta runāt. Tā kā šī ir pirmā reize pēc liela pārtraukuma, vislabākais ir darīt to zināmu priesterim un sacīt apmēram tā: “Šī ir mana pirmā grēksūdze pēc [x daudzums] gadiem. Mani grēki ir...” vai “Pēdējo reizi pie grēksūdzes biju ...”

Tad turpini un sāc izstāstīt (izsūdzēt) priesterim savus grēkus: “Esmu grēkojis/-usi ...” Centies atcerēties un nosaukt tos. Ja vajadzīgs, pieraksti tos iepriekš uz lapiņas.

4. solis: pasaki savus nožēlas vārdus un ieklausies priestera pamācības (mierinājuma) vārdos

Pēc atzīšanās grēkos, priesteris var aicināt tevi vai arī paša spēkiem vari veikt grēknožēlas aktu, sakot: "Vairāk grēku neatceros, es tos visus no sirds nožēloju, lūdzu Dievam piedošanu un apņemos laboties.” Priesteris atbildēs tev ar vārdiem, kas domāti kā pamācība un iedrošinājums tavā ticības ceļā. Pēc tam viņš tev dos speciālu gandarījumu, kas parasti ir uzdevums palūgties vairākas lūgšanas vai kas cits atkarībā no tavu grēku rakstura.

5. solis: gozējies Dieva žēlsirdībā un veic gandarīšanu

Uzkavējies un pavadi vēl kādu laiku baznīcā, lai pateiktos Dievam par to, kas tikko notika. Dievs tikko aizslaucīja prom tavus grēkus! Tie ir prom. Slavē Viņu un ļauj, lai Dieva miers pārplūdina tavu dvēseli.  Tad paveic gandarījuma darbus, ko priesteris tev uzlicis [ja tos iespējams izdarīt uzreiz].

No jauna uztici savu dzīvi Jēzum Kristum, un iziedams no baznīcas, iesāc jaunu savas dzīves nodaļu. Dievs vienmēr būs tur, vienalga, kad mēs krītam. Paļaujies uz Viņa žēlsirdību un ļauj Viņa žēlastībai caurvīt katru tavas dzīves aspektu. Un ieplāno drīz atkal doties pie grēksūdzes.

Aleteia.org/Tulk.: D.Bergmane
Foto: Katedrāle.lv