Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Uzņemt Kristu savās mājās
06.01.2020 pl. 10:37
Mazais Betlēmes mājoklis simbolizē Baznīcu, kura sevī uzņem visas zemes tautas un saņem šo tautu dāvanas, kas izsaka Bērna identitāti - zeltu, jo Viņš ir Karalis, vīraku, jo Viņš ir Dievs un mirres, jo Viņš ir Cilvēks.

Kunga Parādīšanās jeb Triju Ķēniņu svētkos tiek svētīts krīts, ar ko ticīgie uz savu mājokļu durvīm uzraksta: 20 +C+M+B+ 20. Burtiem ir divas nozīmes. Kad ar krītu rakstām uz durvīm burtus "CMB", tad tie ir vai nu trīs Ķēniņu vārdu pirmie burti (latīņu valodā): Kaspars, Melhiors un Baltazars, vai arī “Christus Mansionem Benedicat” (Kristus svētī šo māju) abreviatūra. Klāt tiek minēts arī gads, kurā tapis uzraksts. Māju un dzīvokļu durvju svētīšanas tradīcija nozīmē ģimenes apņēmību uzņemt Kristu savās mājās visa gada garumā.

Lūgšana: Kungs, Jēzu Kristu, Tevi trīs Gudrie atrada mājā kā Bērnu un atdeva godu. Tu augi Nācaretē līdzās Marijai un Jāzepam, svētdari arī mūsu mājas ar savu klātbūtni. Lai tajās valda Tava mīlestība, labestība un šķīstība. Lai mēs visi veidojam Baznīcas kopienu, kas šajās mājās teic un slavē Tevi. Lai šie simboli, ar kuriem apzīmējam mājokļa durvis, atgādina mums un visiem, kas apmeklēs mūs, ka esam Baznīcas kopiena un sekojot ticības zvaigznei, vēlamies iet uz tikšanos ar Tevi mūsu Tēva mājās, kurš vienībā ar Svēto Garu dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen.