Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Liepājas bīskapa aicinājums priesteriem un ticīgajiem Kurzemē (papildināts 16.03.)
15.03.2020 pl. 12:35
Cienījamie Liepājas diecēzē kalpojošie priesteri un visi ticīgie!
Šis laiks ir pārbaudījumu laiks mums visiem. Pārbaudījums kā valsts pilsoņiem un arī kā ticīgiem cilvēkiem.

Šajā laikā varam dzirdēt daudzas versijas par vīrusa cēloņiem, saņemam informāciju par to, kā rīkoties. Tiekam arī ierobežoti. Un tomēr nekritīsim izmisumā un kurnēšanā. Pacentīsimies visi kopīgi rīkoties atbildīgi un nezaudēsim ticību!

Pagaidām informācija Kurzemei ir labvēlīga, tomēr vēršos pie jums visiem, lai kaut nedaudz skaidrotu, kā rīkoties un kas notiks baznīcās Liepājas diecēzē. Vispirms visus aicinu uz intensīvāku lūgšanu, kas raksturo šo Lielā gavēņa laiku. Gavēņa pirmajā svētdienā lasījām, kā ļaunais kārdināja Jēzu, bet Viņš atbildēja: “Tev būs pielūgt Kungu, savu Dievu, un Viņam vienam kalpot.” (Mt. 4, 10)

Tas, ka mēs tiekam mudināti palikt mājās un piedalīties Sv. Misē neklātienē, var būt iespēja atjaunot labu tradīciju, kura ir mazinājusies, - kopīgi lūgties ģimenē un kopīgi ar Baznīcu - pie radioaparāta vai ar interneta starpniecību. Varbūt arī veidojot vai izmantojot jau gatavas "Whatsapp" grupas. Klausīsimies "Radio Marija Latvija", kur tas iespējams, lai piedalītos Sv. Misē, un 20. un 21. martā arī adorācijā. Savas lūgšanas upurēsim nodomā par ārstiem, slimajiem, mirušajiem un epidēmijas izbeigšanos visā pasaulē.

Priesteri tiek mudināti baznīcas turēt atvērtas, bet neorganizēt nekādas kopā sanākšanas. Sv. Mises aicinu svinēt parastajos laikos, bet vienlaikus sekojot cilvēku klātbūtnei, lai nepārkāptu valsts izstrādātos noteikumus. Arī 20. un 21. martā aicinu baznīcās uzstādīt dienas laikā Vissv. Sakramentu, bet vairāk privātai adorācijai. Aicinu būt gataviem kalpot cilvēkiem, kad tas ir nepieciešams, bet uzmanīgi vērojot pašu veselības stāvokli un lietojot visus drošības līdzekļus, kas jau minēti iepriekš.

*papildināts ar - Priesteri tiek mudināti baznīcas turēt atvērtas, bet neorganizēt nekādas kopā sanākšanas. Sv. Mises aicinu svinēt parastajos laikos, bet vienlaikus sekojot cilvēku klātbūtnei, lai nepārkāptu valsts izstrādātos noteikumus.

Sekosim līdzi gan valsts, gan Baznīcas  informācijai masu saziņas līdzekļos un draudžu baznīcās.

Vēlreiz atgādinu par tiem, kurus nesaista piedalīšanās Sv. Misē baznīcā svētdienā:

1. vecākā gada gājuma cilvēkiem,
2. personām, kurām ir kādas infekcijas izpausmes (piem., iesnas, klepus, paaugstināta temperatūra utt.) - šīs personas aicinām palikt mājās, izvairoties no riska pakļaut infekcijai citus,
3. bērniem un skolēniem, kā arī pieaugušajiem, kas ir tiešā saskarsmē ar jau saslimušajiem,
4. personām, kuras izjūt lielas bailes no inficēšanās (ārkārtas situācijā-visi).

Daudzi nevarēs ikdienas piedalīties Sv. Misē un Sv. Komūniju pieņemt klātienē. Tā ir laba iespēja pārdomāt par to, kā mēs esam līdz šim piedalījušies Sv. Misē, cik apzinīgi un dievbijīgi esam pieņēmuši Sv. Komūniju. Atšķirtības laiks ir iespēja uzmodināt lielākas ilgas pēc Kunga Jēzus Vissv. Sakramentā, iespēja novērtēt to dārgumu, kuru Kungs mums ir atstājis kā savas klātbūtnes zīmi.
Būsim apzinīgi un atbildīgi gan par sevi, gan par citiem. Valsts dara no savas puses visu iespējamo ar likumiem un noteikumiem, mēs darīsim no savas ar atbildību un lūgšanu.
Lai labais Dievs mūs visus svētī un dāvā žēlastību šajā pārbaudījumu brīdī!

*papildināts - Priesteri tiek mudināti baznīcas turēt atvērtas, bet neorganizēt nekādas kopā sanākšanas. Sv. Mises aicinu svinēt parastajos laikos, bet vienlaikus sekojot cilvēku klātbūtnei, lai nepārkāptu valsts izstrādātos noteikumus.
4. personām, kuras izjūt lielas bailes no inficēšanās (ārkārtas situācijā-visi).

Liepājas bīskaps Viktors Stulpins

Katedrāle.lv
Foto: 2019.g. Hrizmas svētīšanas Sv.Mise