Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Latviju no jauna veltīs Māras zemes Karalienes aizbildniecībai
02.05.2020 pl. 13:21
Pirmdien, 4. maijā, svinēsim mūsu valsts Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 30. gadadienu. 1990. gada 4. maijā 134 no 201 Augstākās padomes deputāta pieņēma deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu".

Augstākā padome noteica valsts varas "de facto" atjaunošanai pārejas periodu, kas beidzās ar Latvijas Republikas 5. Saeimas sasaukšanu.

1990. gada 4. maijā visu dienu pie parlamenta ēkas stāvēja cilvēku tūkstoši, kas sekoja līdzi balsojumam. Deputāti, kas pēc balsojuma par Latvijas neatkarības atjaunošanu devās uz mītiņu Daugavmalā, tika sveikti ar ziediem un skaļām gavilēm.

Šogad ārkārtējā situācijā šo svētku svinības ir ierobežotas. Tomēr ir kaut kas, kam nav robežu un ko varam darīt ik brīdi un jebkurā situācijā. Latvijas bīskapi aicina visus ticīgos un priesterus šajā dienā pievienoties kopīgai lūgšanai, kurā veltīsim mūsu valsti Latviju Māras zemes Karalienes aizbildniecībai. Šo veltīšanas lūgšanu pirmo reizi lūdzāmies Aglonā Dievmātes svētku laikā pirms vairākiem gadiem.

Pirmdien vispirms jau diecēžu katedrālēs, bet arī ikvienā baznīcā pēc Sv. Mises un Dievmātes litānijas aicinām lūgties šeit pievienoto veltīšanas lūgšanu. Arī mājās ticīgie tiek aicināti šajā dienā lūgties šo lūgšanu. Liepājas diecēzē bīskaps Viktors Stulpins tiešraidē 4. maijā plkst. 12.00 Kuldīgas Dievmātes svētvietā svinēs Sv. Misi un lūgsies veltīšanās lūgšanu.


Latvijas veltīšana Dievmātei, Māras zemes karalienei

"Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja!"

Izsakot šos vārdus, ar kuriem gadu simtiem ir lūgusies Kristus Baznīca, mēs atveram savu sirdi tev, Dieva Māte. Tu pazīsti gan cilvēku ciešanas, gan cerības. Būdama Māte, tu izjūti it visas cīņas, kas noris mūsdienu pasaulē un mūsu zemē Latvijā, – cīņas starp labo un ļauno, starp gaismu un tumsu.

Svētā Gara iedvesmā mēs tevi lūdzam, lai tava mātes un Dieva kalpones mīlestība apņem mūsu zemi, kuru uzticam tev. Paļāvībā mēs uzticam tev savas tautas likteni šajā pa­saulē un mūžībā.

Mēs tev veltījam visus Latvijas cilvēkus, visus, kuru rokās ir vara pieņemt būtiskus lēmumus, visus, kas ir izmisuši, visus, kam trūkst cerības un prieka, visus, kas nepazīst Dievu un Viņa žēlsirdīgo mīlestību. Aizlūdz par mums, aizlūdz par mūsu zemi, svētā Dieva Dzemdētāja!

Ak, Bezvainīgā Sirds! Palīdzi mums uzvarēt ļaunumu, kas tik viegli iesakņojas mūsdienu cilvēka sirdī!

Pasargā mūs no tā, ka Latvijas tauta attālinās no Dieva!

No jebkāda grēka, no nešķīstības, negodīguma un savtības pasargā mūs!

No grēkiem pret cilvēka dzīvību kopš bērna ieņemšanas brīža pasargā mūs!

No naida un citu Dieva bērnu pazemošanas pasargā mūs!

No jebkāda veida sociālās netaisnības pasargā mūs!

No starpnacionālām nesaskaņām pasargā mūs!

No Dieva baušļu neievērošanas pasargā mūs!

No tā, ka Dieva patiesība cilvēku sirdī tiek nomākta, pasargā mūs! 

No tā, ka zūd izpratne par labo un ļauno, pasargā mūs!

No grēkiem pret Svēto Garu pasargā mūs!

Pieņem, Kristus Māte, šo lūgumu, kuru cilvēki izsaka savās ciešanās un cerībās!

Palīdzi mums Svētā Gara spēkā uzveikt grēkus visās to izpausmēs!

Lai mūsu zemē atklājas Dieva žēlsirdīgās mīlestības spēks, lai tas aptur jebkādu ļaunumu!

Lai Mīlestība pārveido cilvēku apziņu!

Dieva Māte, tavai Bezvainīgajai Sirdij mēs uzticam savu zemi Latviju un ikvienu Latvijas cilvēku un lūdzam – ved mūs visus pie sava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen.