Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Iznācis "Nāc" kārtējais numurs
08.06.2020 pl. 12:44
Pēc lielāka pārtraukuma iznācis kārtējais "Nāc" numurs. Tajā lasītājs var iepazīties ar turpinājumu bīskapa Viktora Stulpina skatījumam uz ticības tikumu, interviju ar bīskapu viņa 25 gadu priesterības jubilejas sakarā,

intervijām ar divām konsekrētajām māsām, kuras atbildējušas aicinājumam kopienā "Chemin Neuf", turpinājumu dominikāņu māsas Diānas Jaks pārdomām par garīgo dzīvi un ikdienu, kā arī citu noderīgu informāciju. Lai garīgi bagāts laiks, lasot, pārdomājot un iedvesmojoties!

Liepājas diecēzes informatīvā izdevuma "Nāc" jaunāko - 114. numuru bija plānots izdot 31. martā, bet diemžēl Covid-19 ietekmēja arī mūsu laikraksta izdošanu un tā izplatīšanu, tādēļ šoreiz ilgāk nācās gaidīt uz jauno numuru.

"Nāc" iznāk 6 reizes gadā, to var iegādāties baznīcu grāmatu galdos.

"Nāc" redakcija