Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Jūrkalnes dievnams pārmaiņu priekšā
10.07.2020 pl. 08:08
Suitu zemē, Jūrkalnes draudzē, šajā gadā tiek plānoti darbi, lai seno dievnamu izceltu gaismā. Vecā baznīca, ejot jūras virzienā no tagadējās baznīcas, esot atradusies nedaudz pa kreisi un tikusi ieskalota jūrā.

Tā esot bijusi būvēta laikā starp 1590. un 1610. gadu un pastāvējusi kā Alšvangas baznīcas filiāle. Vēlāk, 1786. gadā, ar Kurzemes hercoga Pētera Bīrona palīdzību tika uzcelta jauna mūra baznīca, pie kuras bijuši arī kapi. Arī šie kapi ieskaloti jūrā Latvijas pirmās neatkarības laikā, bet baznīcā iespēris zibens un tā nodegusi. Vēl 1925. gadā tajā vietā jūras krastā esot atradies vecs koka krusts un daži vecās baznīcas pamata akmeņi. No šīs baznīcas ir palicis pāri vien metāla krusts ar pusmēnesim līdzīgu šķērsi apakšdaļā. 1862. gadā iesvētīta jaunā (jau trešā) tagadējā mūra baznīca.

Saskaņā ar seno nostāstu pirmajā (senākajā) baznīcā esot noticis dievkalpojums vētras laikā. Pie vecajiem kapiem esot slīcis kuģis. Priesteris ar karogiem un kvēpināmo trauku, aicinādams tos draudzes locekļus, kas vēlas piedalīties, sekot,– devies uz jūrmalu. Airu laiva devās kuģi glābt. Viņi sasniedza to ar grūtībām un izglāba daļu no komandas. Kuģi ar kapteini un pārējiem komandas locekļiem izskaloja krastā. Kapteinis šo vietu pateicībā par laimīgo izglābšanos toreiz nosauca par Feliksbergu (laimīgo kalnu), ko vēlāk nomainīja Pilsbergas nosaukums. Par Jūrkalni apdzīvotā vieta pārdēvēta pirmās Latvijas neatkarības laikā.

Cits nostāsts vēsta, ka senos laikos, kad pa jūru vēl kuģoja ar buriniekiem, viens no tiem tieši pretī Jūrkalnei gājis bojā. No kuģa apkalpes izglābies tikai viens virsnieks, pēc tautības vācietis, kurš, krastā nonācis, šo vietu nosaucis par Feliksbergu. Pretī vietai, kur jūrā nogrimis kuģis, izglābtais virsnieks toreiz licis uzcelt baznīcu. Arī tagadējā Jūrkalnes baznīcā pie griestiem ir redzams zīmējums – burinieks vētrainā jūrā.

Sadarbojoties Ventspils novada domei, Jūrkalnes pagasta domei un Jūrkalnes draudzei, tika sagatavots projekts, kuru izstrādāja SIA “Arhitektūras Dizaina studija” arhitekts Olafs Ieviņš un Signe Melkina. Projektu finanasē labdari, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Sakrālā matojuma saglabāšanas programma.

Projektā paredzēts nomainīt bojāto vaiņagsijas fragmentu baznīcā, salabot cokolu, ierīkot video novērošanu un citas projektā paredzētās lietas, kas seno dievnamu atsvaidzinātu un padarītu pieejamāku arī tiem, kurus interesē dievnama vēsture un dalība dievkalpojumos, sevišķi vasaras laikā, jo Jūrkalne ir iecienīta atpūtas vieta. Būvdarbi uzticēti AS “Būvmeistars”, kas jau vairākkārt Kurzemes pusē ir darbojusies baznīcu sakārtošanā.

Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins
Foto no dažādu gadu arhīviem (Katedrāle.lv)