Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

"Kairos" kultūras un garīguma centrs saņēmis būvatļauju
21.08.2020 pl. 14:01
Pēc "Kairos" kultūras un garīguma centra projekta pārstrādāšanas 2020. gada jūlijā tika saņemta būvatļauja, kas ļauj uzsākt tā būvniecību Jaunmārupē. Jaunais projekts tika izstrādāts, ņemot vērā pagājušajā gadā publiskās apspriedes iebildumus un ieteikumus.

Izmaiņas, kas veiktas jaunajā projektā

Ēkas platība ir samazināta un iekļaujas apbūves normatīvos. Tās novietojums ir izņemts ārā no meža teritorijas un šobrīd to vispār neskar, līdz ar to līdz minimumam samazināta koku izciršana.

“Centrs jau sākotnēji bijis paredzēts kā multifunkcionāla celtne kultūras, izglītības un garīguma funkciju īstenošanai. Projektā ēkas kods ir labots atbilstoši šai iecerei, jo tā nav bijusi paredzēta kā baznīca, bet gan centrs, kas līdz ar koncertiem, izstādēm, izglītības un izklaides pasākumiem piedāvās telpu dievkalpojumumiem, kā arī klusumam un meditācijai, kā tas līdz šim īstenots, piemēram, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, lidostā un citur,” norāda Jānis Meļņikovs, jezuītu priesteris un viens no projekta īstenotājiem.

Precizējums par psiholoģiskā atbalsta sniegšanu

Sociālajos medijos izskanēja viedoklis, ka centra sociālais aspekts un psiholoģiskā atbalsta sniegšana ietver atkarībās nonākušo ārstēšanu vai rehabilitāciju, bet tas nevienā brīdī nav bijis ietverts centra funkcionalitātē, tā arī nav projekta īstenotāju kompetence. Centra mērķis ir piedāvāt cilvēkiem, ģimenēm, bērniem un gados vecākiem cilvēkiem iespēju pavadīt laiku kopā, atpūsties, baudīt kultūru, mākslu, blakus esošo dabas parku, izglītoties, saņemt psiholoģisku atbalstu un garīgi bagātināties.

“Ja šis piedāvājums palīdzēs ikdienas dzīves smagumu atvieglināt, ja tas palīdzēs risināt stresa izraisītas dzīves problēmas, jēgas zudumu, nepiepildītības sajūtas mazināšanu, tad centrs būs paveicis to, kādēļ tika veidots,” uzsver Meļņikovs. “Tāpēc skaidri var norādīt, ka centra darbība nevienā brīdī neietvers atkarībās nonākušo ārstniecību, rehabilitāciju vai izmitināšanu.”

“Kairos” kultūras un garīguma centru attīstīta jezuīti, kas ir katoļu Baznīcas vīriešu mūku klosteris ar vairāku gadsimtu pieredzi līdzīgu kultūras, izglītības un garīguma centru veidošanā, kā arī Latvijas Romas katoļu Baznīcas kūrija.

Vairāk informācijas par projektu iespējams iegūt mājas lapā http://kairos.lv.

Savukārt ar informāciju par jezuītiem, Katoļu Baznīcas mūku kopienu, iepazīties var mājas lapā https://jezuiti.lv.