Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Latvijas Romas katoļu Baznīcas Informācijas centram jauns nosaukums un vadītāja
23.09.2020 pl. 15:11
Pēc darbības uzsākšanas 2002. gada 4. septembrī Latvijas Romas katoļu Baznīcas Informācijas centrs ir piedzīvojis daudzus aktīvas darbības gadus.

Īstenotas vairākas labdarības akcijas, piemēram, “Uzcelsim baznīcu”, izdots informatīvais izdevums “Baznīcas darbībā. Latvija”, radīta vietne Katolis.lv, centrs aktīvi iesaistījās pāvesta Franciska vizītes organizēšanā Latvijā 2018. gada septembrī, kā arī īstenoti daudzi citi projekti un iniciatīvas.

“Ir pienācis brīdis jaunam attīstības posmam,” saka Jekaterina Belokoņa, kas no 2020. gada 1. septembra oficiāli ir iecelta Katoļu baznīcas informācijas aģentūras (KABIA) valdē. “To iezīmē, piemēram, tāds notikums kā biedrības nosaukuma maiņa. KABIA – šāds ir jaunais nosaukums, kam gribējām ne vien piešķirt labskanīgumu, bet arī pilnveidot to, ņemot vērā Katoļu mediju padomes (CAMECO) priekšlikumus, apskatot katoļu komunikācijas jomu Latvijā.”

“Vadīt šāda tipa organizāciju ir izaicinājumu pilns darbs, jo mūsdienu sabiedrībā atklāti runāt par ticību un garīgumu nav ierasts,” turpina J. Belokoņa. “Ir jādomā, kā apvienot gan bijušo un tās tradīcijas, kas sabiedrībā ir jau nostiprinājušās, gan arī par to, kā kristīgās vērtības un garīgumu atdzīvināt jaunā formā un kvalitātē. Daudz līdz šim tika paveikts, pateicoties apbrīnojamam spēkam, iekšējai gaismai un mīlestībai katrā, kas ir bijis klāt un līdzdarbojies, lai veidotu sabiedrībā izpratni par notikumiem katoļu Baznīcā Latvijā un ārpus tās.”

Tuvākajam gadam KABIA ir vairākas darbības prioritātes. “Pirmkārt, turpināsim darbu pie Katolis.lv mājas lapas pilnveidošanas, ko uzsākusi mana priekšgājēja Velta Skolmeistere. Digitālie risinājumi arvien vairāk ienāk arī Baznīcas ikdienā. Daudz strādājam, lai nodrošinātu ātru un ērtu piekļuvi kontaktiem un informācijai par Latvijas Baznīcas struktūru, draudzēm, priesteriem.

Otrkārt, ar sociālo mediju informatīvajām kampaņām veicināsim garīguma un kristietības izpratni sabiedrībā. Jau septembrī uzsāksim informatīvo kampaņu “Tiecības”, kas veidota ar mērķi aktualizēt sabiedrībā tēmu par ticības un garīguma nozīmi cilvēka dzīvē un rosināt atklātu diskusiju par Dieva klātesamību un tās ietekmi uz cilvēka ikdienas gaitām.

Treškārt, būtiski arī uzlabot dialogu ar sabiedrību, ko varam paveikt, attīstot darbību sociālajos tīklos. Sabiedrībai jābūt uzklausītai un sadzirdētai, jo tas sekmē uzticamību un lojalitāti.

Vēl KABIA plānos ir arī mājas lapā Katolis.lv izstrādāt pieejamu reliģisko terminu vārdnīcu, lai rosinātu izpratnes veidošanos par kristietību,” stāsta J. Belokoņa.

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs komentē: “Šobrīd cenšamies no jauna attīstīt un pilnveidot Baznīcas iekšējās un ārējās komunikācijas procesus. Veicot šo komunikāciju, ir svarīgi virzīt sabiedrības domu uz patieso vērtību apzināšanos – nevis tikai rituālu, Baznīcas noteiktu darbību izpildīšanu, bet patiešām apzināšanos par to, kas ir vērtīgs – kā mums pašiem, tā Dievam. Piemēram, mīlestība, attiecības, ģimene, sabiedrība, tuvība, kopā būšana, vienotība, iekšējs piepildījums un daudzi citi dzīves aspekti.

KABIA