Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Psalmu melodijas 2 jeb Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli
26.10.2020 pl. 15:09
Mūziķe Kristīne Locika ir izdevusi otro psalmu melodiju albumu "Psalmu melodijas 2" ar apakšvirsrakstu "Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli".

Tajā ir ietverti 20 psalmi, kuriem melodijas pamatā ir sarakstījusi K. Locika, bet diviem no tiem - Liepājas mūziķe un pedagoģe Linda Ločmane un Ella Štroma, kura savulaik bija Liepājas Svētā Jāzepa katedrāles ērģelniece. Psalmi sagatavoti tā, lai tos varētu dziedāt Sv. Mises liturģijā starp lasījumiem gan vienbalsīgi, gan daudzbalsīgi. Albuma vāciņā, vietā, kur iestiprināts pats disks, atrodama e-pasta adrese, uz kuru rakstot, var saņemt klāt arī psalmu notis digitālā formātā. Pēc pieprasījuma var iegādāties notis arī izdrukātā veidā.

Psalmu melodiju albums tapa mūziķes brāļa Ivara Sudmaļa ierakstu studijā. Ierakstā piedalījās Liepājas Svētā Dominika draudzes dziedātāji: Linda Ločmane, Aleksandra Runde, Nauris Vrubļevskis un Felikss Zēbergs. A. Runde ir arī albuma vizuālā noformējuma autore.

„Melodijas otrajā psalmu dziedājumu albumā ir gan senākas, kas neiekļuva pirmajā diskā, gan arī pēdējos gados tapušas. Gadās, ka baznīcā pirms Svētās Mises meklēju zīmuli, lai pierakstītu melodiju, jo dienas psalms ir izdomājis ieskanēties tieši tā, bet citreiz melodija atnāk un nepierakstīta tiek dziedāta ikreiz, kad konkrētais psalms ir liturģijā. Vēlētos, lai katrā draudzē būtu iespēja papildināt savu psalmu melodiju klāstu, kā arī lai būtu melodijas, kas atklāj šo skaisto, pilnīgo Svēto Rakstu tekstu pēc iespējas pilnīgākā veidā, ļaujot dziedāt psalmus vispirms jau savā sirdī, kā to rakstīja apustulis Pāvils vēstulē kolosiešiem: "Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!"" – tā saka Kristīne.

CD „Psalmu melodijas 2. Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli“ var meklēt izdevniecības „Mieram Tuvu“ e-veikalā un tirdzniecības vietās, kā arī sazinoties ar K. Lociku. Projekts īstenots ar kolektīvās finansēšanas vietnes projektubanka.lv palīdzību.