Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Mūžībā devies priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga (papildināts ar bēru laiku)
24.03.2021 pl. 17:16
Šodien, 24. martā, ap pulksten 15 mūžībā devies Saldus, Brocēnu, Lutriņu, Silaiņu, Zirņu, Šķēdes, Ezeres un Kalnu draudzes prāvests.

Priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga dzimis 1967. gada 10. novembrī Aucē Hugo un Hellas ģimenē kā vienīgais dēls. Vecāki bija luterāņi. Padomju gados ne visiem izdevās nokristīt savus bērnus. Gatis ceļu uz Baznīcu atrada jaunekļa gados un 1985. gada tika kristīts Dobeles katoļu baznīcā, pēc dažiem gadiem Skaistkalne saņēma Iestiprināšanas sakramentu. Pēc pamatizglītības iegūšanas mācības turpināja Rīgas 34. profesionāli tehniskajā vidusskolā. Pēc tam strādāja Dobeles rajona Jauno naturālistu stacijā kā metodiķis. 1989. gada iestājās Rīgas Garīgajā seminārā un 1994. gadā Jelgavā bīskaps Jānis Bulis viņu ordinēja par priesteri. Pirmā jaunā priestera kalpošanas vieta bija Jēkabpilī, palīdzot dekānam Jānim Bratuškinam.

1996. gadā Gatis uzsāka kalpot Liepājas diecēzē un pirmo reizi tika nozīmēts uz Saldus draudzi, kur aktīvi veica arī žēlsirdības darbu, sadarbojoties ar Neatkarīgo Maltas Bruņinieku ordeni, un kļuva par šī ordeņa maģistrāta kapelānu (Maltas ordenī Gatis darbojās 20 gadus). Saldus apkārtnē tika dibinātas vairākas draudzes un organizēta jaunās Saldus baznīcas celtniecība.

Pēc Saldus pr. Gatis kalpoja Kuldīgā, Liepājā un Alsungā. Esot par Liepājas sv. Jāzepa katedrāles draudzes prāvestu, Gatis aktīvi kalpoja arī kā cietuma kapelāns, šajā laikā vairāki ieslodzītie tika kristīti. Noteiktu laiku viņš veltīja, lai popularizētu sakrālo mākslu. Viņš bija idejas tēvs plenēriem pie katedrāles, kura dalībnieki – Liepājas mākslinieki, savos darbos atspoguļoja sakrālo celtni.

No Alsungas priestera Gata ceļš atveda viņu atpakaļ uz Saldu. Kopš 2017. gada viņš ar bīskapa norīkojumu kalpoja arī kā eksorcists. Priestera Gata aizraušanās bija fotografēšana, glezniecība, dzeja. 2019. gadā Liepājas koncertzālē "Lielais Dzintars" notika latviešu orģināloperas "Suitu sāga", kuru komponējis Rihards Dubra, bet libreta autors ir priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga, pirmizrāde.

Pēdējās divas nedēļas priesteris G. M. Bezedelīga slimības dēļ nevarēja pildīt savus priestera pienākumus līdz beidzot 24. martā no COVID-19 izraisītajām komplikācijām nogurusī sirds pārstāja pukstēt un priesteris devās mūžībā. Par savas priesteriskās dzīves moto Gatis bija izvēlējies vārdus - Dievs ir mīlestība, kurus viņš bija ierakstījis savas primīcijas svētbildītē. Viņa sirds siltums, atsaucība, uzticība Baznīcas mācībai, sniedzot padomus tiem, kas meklē, paliks daudzu atmiņās.
Mūžīgo mieru dod viņam, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņam!

Papildināta informācija.

Atvadīšanās no priestera Gata Mārtiņa Bezdelīgas notiks 5. aprīlī Saldus Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā no plkst. 10.00 līdz 19.00. Izvadīšana 6. aprīlī plkst. 12.00 no Saldus baznīcas un apbedīšana Auces kapos blakus priestera mammai.

Bēru dienā, 6. aprīlī, pirms Sv. Mises plkst. 11.30 tiks dziedātas ekzekvijas par mirušo priesteri.

Ņemot vērā, ka vēl aizvien pastāvēs epidemioloģiskie ierobežojumi, ir liels lūgums būt ļoti apzinīgiem un saprotošiem, ja nāksies paciest kādas neērtības sakarā ar to. Bēru dienā tiks doti skaidrāki norādījumi par dalību. Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ netiks organizēts autobuss uz Auces kapiem. Tiem, kuri vēlas turp doties aicinājums to darīt ar privātajiem transporta līdzekļiem.

Lūgums, nākot uz pr. Gata bērēm, paņemt līdzi tikai pāris ziediņus, ko nolikt uz kapa, bet vainagam vai ziedu pušķim domāto naudu baznīcā ziedot priestera Gata kapa piemineklim. Tādā veidā mūsu piemiņa, cieņa un mīlestība būs redzama arī tad, kad ziedi būs novītuši.

* Tie, kuri nevar ierasties bērēs, bet vēlas ziedot pr. Gata Mārtiņa kapa piemineklim, var ziedot Saldus Romas katoļu draudzes kontā: A/S Swedbank; LV19HABA0551009380254, ar norādi pr. Gata piemineklim.


Kopā ar Saldus draudzes diakonu 2020. gadā


2019. gadā atzīmējot savas priesterības 25. gadadienu. 
Rokās pāvesta Franciska īpaši sūtītas svētības 25 gadu priesterības jubilejā apliecinājums


Saldus pilsētas Krustaceļā 2019. gadā


Savas dzejoļu un zīmējumu grāmatas prezentācijā Liepājā 2018. gadā


Kristus Vissv. Miesas un Asins svētkis Alsungā 2016.g (Foto: Dz. Leja)


Zvaigznes diena Liepājas sv. Jāzepa katedrālē 2013. gadā


2013. gadā ekskursijā kopā ar Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāles "Iļģi" klientiem


2011. gadā Liepājā kopā ar dalībniekiem no mākslinieku plenēra