Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Bīskapu konferences paziņojums par Lieldienu svētkiem
27.03.2021 pl. 12:23
Tuvojoties Kristus Augšāmcelšanās svētkiem - Lieldienām, Latvijas Bīskapu konference vēlas atgādināt par norādījumiem ticīgo dalībai svētku dievkalpojumos, ņemot vērā pastāvošos epidemioloģiskos ierobežojumus.

Spēkā paliek 2 m distance, roku dezinfekcija, mutes un degunu aizsegi, kas ticīgajiem un kalpotājiem jālieto visu dievkalpojuma laiku.

Katrā dievkalpojumā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā dievnama telpu platība un infrastruktūra (vairākas ieejas un izejas no telpām, labierīcības); vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas. Apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties baznīcā dievkalpojuma laikā.

Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu var uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 20.00, izņemot Lieldienu vigīliju (naktī no 3. aprīļa uz 4. aprīli), kad darbu atļauts beigt ne vēlāk kā līdz plkst. 01.00.

Novēlam priesteriem un ticīgajiem gaišus Kristus augšāmcelšanās svētkus!

Latvijas Bīskapu konference

Foto: Pixabay.com/Makalu