Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Silaiņu baznīcā aizlūgs par visiem strādājošajiem un darba meklētājiem
30.04.2021 pl. 14:39
1. maijā katoļu Baznīca svin sv. Jāzepa Strādnieka piemiņas dienu. Liturģiskajā kalendārā šī piemiņas diena parādījās 1955. gadā, kad tieši maijā pāvests Pijs XII, uzrunājot Itālijas katoļu strādnieku apvienību, pasludināja to par sv. Jāzepa Strādnieka piemiņas dienu.

Tādā veidā pāvests deva reliģisku raksturu darba svētkiem, ko visā pasaulē svin kopš 1892. gada.

Svētais pāvests Jānis XXIII ir autors maz pazīstamajai lūgšanai sv. Jāzepa godam:

“Svētais Jāzep, Bērna Jēzus aizbildni, šķīstais Marijas Līgavaini, kurš, uzticīgi pildot savus pienākumus, ar savu roku darbu pelnīji, lai uzturētu Nācaretes Svēto Ģimeni, rūpējies par mums, kad mēs ar paļāvību vēršamies pie tevis. Tu zini mūsu vajadzības, rūpes un cerības. Arī tu piedzīvoji pārbaudījumu, grūtību un nemiera brīžus. Mēs, paļāvības pilni, vēršamies pie tevis, ticot, ka tevī atradīsim aizbildni.

Ikdienas daudzo rūpju vidū tava dvēsele ieguva mieru un mierinājumu dziļā vienotībā ar Jēzu un Viņa Māti, kas bija uzticēti tavai gādībai. Palīdzi mums saprast, ka mūsu vajadzībās neesam pamesti, lai savā darbā arī mēs varētu satikt Jēzu un palikt pie Viņa, tāpat kā tu to darīji.

Izlūdz mums žēlastību, lai mūsu ģimenēs, rūpnīcās un darbavietās, kur mēs, kristieši, strādājam, viss tiktu piepildīts ar mīlestību, pacietību un taisnīgumu. Lai ikviens cenšas visu izdarīt labi, un kādu dienu saņemtu debesu dāvanu bagātības. Āmen.”

Arī sv. pāvests Jānis Pāvils II vairākkārt pieminēja sv. Jāzepu, runājot par darba nozīmi cilvēka dzīvē. “Savā ziņā var teikt, ka ar darbu cilvēks kļūst vairāk par cilvēku. Tāpēc strādīgums ir tikums. Tomēr, lai strādīgums ļautu cilvēkam patiešām kļūt cilvēcīgākam, tas vienmēr jāiekļauj darba sociālajā dimensijā. Tikai ar šo nosacījumu tiek saglabāta personas neatņemamā cieņa un cilvēka darbības sociālā vērtība," viņš teica 2002. gada 1. maijā sv. Pētera laukumā.

Ir vērts lūgt sv. Jāzepu, lai viņš atbalsta visus strādājošos un tiem, kas meklē darbu, izlūdz žēlastību nopelnīt iztikai nepieciešamo.

Sv. Jāzepa gadā Silaiņu baznīcā, kas veltīta Strādnieku aizbildnim, 1. maijā plkst. 12.00 notiks Sv. Mise, kurā lūgsimies par visiem strādājošajiem un darba meklētājiem. Sv. Misi svinēs Liepājas bīskaps Viktors Stulpins.

Katedrāle.lv