Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Vasarsvētki (Svētā Gara nosūtīšana)
23.05.2021 pl. 11:31

Pr. Pēteris Upenieks MIC (1906-1972)

„Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību.” (Jņ. 3,16).

Tas tiešām bija daudz, ka Dievs pasaulei deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai pasauli atpestītu. Un tomēr Dieva mīlestībai ar šo dāvanu vien vēl nepietika. Dievs bija nolēmis pasaulei dot vēl kaut ko vairāk un arī deva. Dievs mums atsūtīja Svēto Garu, lai viņš mūs attīrītu no grēka, lai mūs svētdarītu un padarītu mūs Dievam patīkamus.

Lai mēs labāk saprastu ko mums dod Svētais Gars, tad mums ir jāiepazīstas ar Svētā Gara dāvanām. Tās ir septiņas: 1) gudrība; 2) saprāts; 3) padoms; 4) spēks; 5) zinība; 6) dievbijība; 7) Dieva bijāšana.

Sv. Beda nosauc šīs septiņas Svētā Gara dāvanas par brīnišķīgo ziedes eļļu. Sv. Bonaventūra Svētā Gara dāvanas nosauc par brīnišķīgajiem gaismas stariem, kas visu apgaismo, sasilda, caurstrāvo un iekvēlina.

1) Gudrības dāvana sasilda un iekvēlina to sirdi un prātu, kas līdz šim bija salti. Šī dāvana veic to, ka prāts un sirds, kas līdz šim gādāja tikai par laicīgo, iekvēlojas par garīgo un mūžīgo, iekvēlojas Dieva mīlestībai un ar to pašu sāk vingrināties tikumos.

Svēto dzīvē tas brīnišķīgi parādās. Sv. Olimpija bija bagāta, skaista un vēl jauna – 18 gadus veca. Viņas vīrs nomira pēc pusotra gada kopdzīves. Ķeizars Teodozijs gribēja, lai viņa izietu par sievu pie viņa brālēna, dižciltīga un bagāta spāņu augstmaņa. Olimpija par otrreizēju laulību vairs negribēja ne domāt. Viņa savu dzīvi gribēja veltīt Dievam. Par nepaklausību ķeizars lika Olimpijas mantu konfiscēt. Sv. Olimpija rakstīja ķeizaram: „Tu man esi izdarījis pakalpojumu, kas ne vien ir ķeizara, bet pat bīskapa cienīgs. Ņemdams manu mantu savā gādībā Tu mani esi atbrīvojis no daudzām rūpēm un nemiera, kas ar šīs mantas pārvaldīšanu bija saistīts. Lai mans prieks būtu pilnīgs, tad pavēli, lai mana manta nāktu par labu Baznīcai un trūcīgajiem. Jau sen es baidījos no tukšības, kas piesaistās tad, kad pašai atļauts dalīt dāvanas. Var notikt arī tā, ka laicīgā bagātība var traucēt mūžīgās un pārdabiskās bagātības iegūšanā. Dzīvojot pēc Kristus neviltotās gudrības, es gribu censties nevis pēc pasaules labumiem, bet turpmāk es gribu meklēt tikai Dievu un mūžīgos labumus.”

2) Saprāta dāvana palīdz dziļāk izprast ticības noslēpumus, saskatītu viņu skaistumu un tos sirdī iemīlēt. Ķēniņš Dāvids lūdzās: „Apmāci mani (Kungs), lai es ievērotu Tavu likumu un sargu to no visas savas sirds. Pa tavu uzdevumu ceļu vadi mani, jo tie man rada prieku. Jel pievērs manu sirdi Taviem priekšrakstiem, bet nevis mantkārībai.”

Henrihs Dilzons iestājās jezuītu ordenī, bet izmācīties viņš nespēja neko. Tad viņš Vissvētākās Jaunavas Marijas priekšā viņai atvēlēja savu miesu un dvēseli, viņš lūdza gudrības dāvanu. No šī laika viņš spēja atmiņā paturēt dzirdētos sprediķus un atkārtot tos pēc vairākiem gadiem. Ticības jautājumos viņš izteica tik dziļas domas, ka teologi atzina to par Svētā Gara dotu gudrību.

Ne mazāk gudrību Svētais Gars bija devis sv. Katrīnai. Pret viņu nostājās tā laika 50 ievērojamākie zinātnieki, kurus viņa visus atspēkoja.

3) Svētais Gars ir padoma devējs. Padoms ir vajadzīgs visādos sarežģītos dzīves apstākļos un sevišķi dažādos kārdinājumos. Padoms vajadzīgs dzīves kārtas izvēlē, laulātā drauga izvēlē, bērnu audzināšanā.

4) Spēka un drosmes dāvana sevišķi ir vajadzīga grūto ticības pienākumu izpildīšanā.

5) Zinību dāvana ir vajadzīga sevišķi ticības patiesību mācīšanai un skaidrošanai citiem.

6) Dievbijības dāvana dod dvēseles siltumu ticības pienākumu pildīšanā.

7) Dieva bijāšanas dāvana liek sargāties no grēka.

Sv. Makārijs skaidro, ka tāpat, kā tukšam kuģim nav ko baidīties no jūras laupītājiem, bet tikai tam, kurš ved kādas bagātības, tāpat ļaunais gars mēģina uzbrukt tieši ticīgam un tikumīgam cilvēkam, lai viņu iegrūstu grēkā.

No priestera P.Upenieka MIC sprediķu krājumiem
Foto: Holger Schué/Pixabay.com