Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Prāvestam Andrim Ševelam piešķir pašvaldības apbalvojumu "Gada balva"
18.11.2021 pl. 14:32
17. novembrī Daugavpils Vienības nama koncertzālē norisinājās pilsētas apbalvojumu svinīgas pasniegšanas pasākums. Tos piešķir par ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā un sasniegumiem 2021. gadā.

Nominācijā "Sabiedriskā darbība" apbalvojums "Gada balva" tika piešķirts Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes prāvestam Andrim Ševelam.

“Draudzes 15 pastāvēšanas gados prāvests ir iemantojis tautas cieņu un mīlestību gan pilsētas, gan Latgales novada, gan Latvijas valsts mērogā. A. Ševela vadībā draudzē regulāri notiek dažāda veida pasākumi, kuru mērķis ir nostiprināt sabiedrības garīgumu, tikumību un patriotiskumu, kā arī nodrošināt dažādu sabiedrības slāņu sociālo aizsardzību, sekmēt dažādu kultūru, valodu un ticību savstarpējo sapratni un līdzpastāvēšanu. Prāvests sniedz lielu ieguldījumu ģimenes stiprināšanā, sagatavojot un konsultējot laulātos pārus kopīgai ģimenes dzīvei. Nenovērtējams ir atbalsts, kas jau vairākus gadus tiek sniegts īpaši sarežģītā dzīves situācijā nonākušajiem cilvēkiem: šogad aprit 10 gadi, kopš draudzē darbojas bezmaksas zupas virtuve. Tiem, kas nāk pēc palīdzības, regulāri tiek izdalītas arī pārtikas pakas. Īpaši svarīga šī sociālā funkcija kļuvusi smagajā pandēmijas laikā,” teikts apbalvojuma pieteikumā.

Kopumā šogad tika iesniegti 32 ierosinājumi, ko izskatīja speciāli izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas padome. 11. novembrī Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.

Apbalvojuma "Gada balva" piešķiršanai bija iesniegti 25 priekšlikumi visās 6 nominācijās ("Izglītībā", "Kultūrā", "Sportā", "Tautsaimniecībā", "Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē", "Sabiedriskajā darbībā").

Par saņemto atzinību pr. Andris sacīja: “Vēlos pateikt lielu, lielu paldies visiem par šo nozīmīgo apbalvojumu! Es ļoti labi apzinos, ka viens cilvēks nav karotājs, un bez draudzes locekļu nesavtīgā darba un atbalsta neko daudz nevarētu paveikt. Tāpēc šo apbalvojumu uzskatu par mūsu kopīgo sasniegumu. Dzīves gudrība teic, ka nekas nav grūts tam, kurš mīl, tic un cer. Šajā grūtajā pandēmijas laikā novēlu ikvienam mīlēt, tas ir, rūpēties ne tikai par savu, bet arī tuvākā labumu, ticēt, ka Dievs mūs nav atstājis vienus un cerēt, ka ne jau ļaunumam un slimībai, bet gan Dievam pieder pēdējais vārds!”

Foto: Daugavpils dome/Mapat