Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Bīskapu konference izdevusi dekrētus par lektoru, akolītu, katehētu kalpošanu
30.11.2021 pl. 08:03
Latvijas Bīskapu konference ir izdevusi divus dekrētus, saskaņā ar kuriem nosaka vairākus kritērijus, kādi ir nepieciešami, lai saņemtu lektora un akolīta svētības, kā arī sāktu katehēta kalpošanu. Kritēriji ir sagatavoti, ņemot vērā atbilstošus Vatikāna izdotus dokumentus.

Bīskapu konferences dekrēts par lektoriem un akolītiem

DEKRĒTS

Latvijas Romas katoļu bīskapu konference
saskaņā ar pāvesta Franciska apustulisko Motu Proprio vēstuli “Spiritus Domini” un
izmainīto CIC 230 #1 kanonu nosaka sekojošus kritērijus lektora un akolīta kalpošanas svētību saņemšanai:

1) cilvēciskais, morālais un garīgais briedums vismaz 21 gada vecumā;
2) Vatikāna II koncila, īpaši teoloģijas par Baznīcu un Dieva Vārda nozīmes pieņemšana liturģijā, katehēzē un teoloģijā;
3) regulāra līdzdalība draudzes vai pastorālās struktūras liturģiskajā un pastorālajā dzīvē, sv. Komūnijas pieņemšana;
4) draudzes prāvesta vai administratora vai kapelānu struktūras katoļu pilnvarotā priekšstāvja rakstiska liecība par atbilstību šiem kritērijiem un rekomendācija;
5) Dieva Vārda lasīšanas prakse lektoram vismaz pēdējos trīs gadus;
6) Euharistiskā cieņa un dievbijība akolītam;
7) lektora un akolīta teoloģiskā un liturģiskā sagatavošanās saskaņā ar katra ordinārija noteikto kārtību savā diecēzē;

Lektora un akolīta kalpošanas ilgumu un apjomu katram lektoram un akolītam nosaka draudzes prāvests vai administrators vai kapelānu struktūras katoļu pilnvarotā priekšstāvis saskaņā ar vietējo bīskapu vai viņa noteikto kārtību.

pdf Bīskapu konferences dekrēts par lektoriem un akolītiem (84.12 KB)


Bīskapu konferences dekrēts par katehetiem

DEKRĒTS

Latvijas Romas katoļu bīskapu konference
saskaņā ar pāvesta Franciska apustulisko Motu Proprio vēstuli “Antiquum ministerium,” n. 9
nosaka sekojošus kritērijus katehēta kalpošanas svētību saņemšanai:

1) cilvēciskais, morālais un garīgais briedums vismaz 21gada vecumā;
2) Vatikāna II koncila, īpaši teoloģijas par Baznīcu un Dieva Vārda nozīmes pieņemšana liturģijā, katehēzē un teoloģijā;
3) regulāra līdzdalība draudzes liturģiskajā un pastorālajā dzīvē, sv. Komūnijas pieņemšana;
4) draudzes prāvesta vai administratora rakstiska liecība par atbilstību šiem kritērijiem un rekomendācija;
5) katehēta kalpošana draudzē vai ticības mācības pasniegšana izglītības iestādē vismaz pēdējos trīs gadus;
6) atvērtība katehēta formācijas atjaunošanai;
7) katehēzes atjaunošanas/kvalifikācijas celšanas kursu sertifikāts saskaņā ar katra ordinārija noteikto kārtību savā diecēzē;

Katehēta kalpošanas ilgumu un apjomu katram katehētam nosaka draudzes prāvests vai administrators saskaņā ar vietējo bīskapu vai viņa noteikto kārtību.

pdf Bīskapu konferences dekrēts par katehetiem (86.17 KB)

Katolis.lv