Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Dieva Vārds iepriecina un ienes mūsu dzīvē kārtību
24.01.2022 pl. 19:36
Svinot Dieva Vārda svētdienu, pāvests 23. janvāra pusdienlaikā, uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis”, pievērsās Dieva Vārda nozīmei. Šis vārds īstenojas šodien katra no mums dzīvē – viņš uzsvēra.

Šīs dienas Evaņģēlijā vēstīts, ka Jēzus savas atklātās darbības sākumā ierodas Nācaretes sinagogā, kur piedalās lūgšanā, un pasludina: “Šie Raksti, kurus dzirdējāt, šodien ir piepildījušies” (sal. Lk 1, 1; 4, 14-21). Skaidrojot šo fragmentu, Francisks pievērsās atslēgas vārdam “šodien”. Tas ir pirmais vārds, ko Jēzus lieto, iesākot sprediķošanu. Tas norāda uz tādu “šodien”, kas caurstrāvo visus laikus un paliek spēkā vienmēr. Dieva Vārds vienmēr ir “šodien” – uzsvēra Svētais tēvs. “Kad tu lasi Dieva Vārdu, tavā dvēselē sākas ‘šodien’”, viņš sacīja. Isaja pravietojumi ir rakstīti pirms gadu simteņiem, bet Jēzus Gara spēkā tos padara aktuālus, piepilda un parāda, kā uzņemt Dieva Vārdu. To jāuzņem “šodien”, nevis kā kādu senu stāstu. Nē. Dieva Vārds “šodien” uzrunā mūsu sirdi.

Dieva Vārds ir, patiešām, dzīvs un iedarbīgs (sal. Ebr 4, 12). Tas mūs izmaina, ienāk mūsu dzīves notikumos, apgaismo mūsu ikdienu, iepriecina mūs un ienes mūsu dzīvē kārtību – sacīja pāvests. “Atcerēsimies”, viņš uzsvēra, “Dieva Vārds jebkuru dienu pārvērš par šodienu, kurā mūs uzrunā Dievs. Tāpēc ņemsim rokās Evaņģēliju, un katru dienu kādu mazu fragmentu lasīsim un pārlasīsim.

Francisks arī šoreiz aicināja nēsāt sev līdzi kabatā mazu Evaņģēlija grāmatiņu un to lasīt – vai tas būtu kāda brauciena vai citā brīdī. Ar laiku mēs atklāsim, ka tie vārdi ir patiešām domāti mums, mūsu dzīvei. Tie mums palīdzēs katru dienu uzlūkot ar labāku, mierīgāku skatienu, jo tad, kad Evaņģēlijs iesniedzas “šodienā”, to piepilda Dievs.

Tā kā šī liturģiskā gada svētdienās tiek lasīts Lūkasa evaņģēlijs, kas ir Žēlsirdības evaņģēlijs, pāvests mums piedāvāja to lasīt arī katram personīgi – kaut vai mazu fragmentu katru dienu. “Sadraudzēsimies ar Evaņģēliju, tas mums nesīs Dieva novitāti un prieku”, viņš sacīja. Noslēgumā Francisks atgādināja, ka Dieva Vārds ir arī lampa, kas apgaismo sinodālo ceļu, kas nesen iesākās visā Baznīcā, un aicināja visiem kopā ieklausīties Dieva Vārdā un Svētajā Garā. Un lai Dievmāte mums palīdz ikdienas neatlaidīgi sevi dzīvināt ar Evaņģēliju – viņš novēlēja.

Vaticannews.va