Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Krusta ceļš Liepājas ielās
12.04.2022 pl. 08:03
Lielā gavēņa laiks strauji tuvojas savai kulminācijai. Pavisam drīz būs Lielā Piektdiena, kad pieminēsim mūsu Kunga Jēzus Kristus krusta ceļu, Viņa upuri pie krusta, kas salauza pār mums gulstošo grēka lāstu. Tā ir viena no būtiskākajām kristietības mācības patiesībām, kas vieno visu konfesiju kristiešus.

Viens veids, kā pieminēt mūsu Kunga upuri, ir to izdzīvot, lūdzoties krusta ceļa stacijas. Katrā no tām apceram kādu no Jēzus ciešanu ceļa notikumiem. Šī iespēja būs arī mums, Liepājas kristiešiem, kad šogad Lielajā Piektdienā Liepājas ielās notiks ekumeniskais krusta ceļš.

Protams, ka tādā īpašā veidā pieminēt Kunga krusta ceļu ar daudzām apstāšanās vietām vispirms ir Romas Katoliskās Baznīcas tradīcija. Tomēr šis laikmets, kad lielākā daļa kristīgo konfesiju ir iesaistītas ekumeniskajā kustībā un mēs, dažādu konfesiju piederīgie, tuvojamies viens otram, meklējot Baznīcas vienību, ir brīdis, kad arī savā dievbijības praksē pārņemt to labo un vērtīgo, kas ir raksturīgs mūsu kristīgiem brāļiem un māsām citās konfesijās. Viena no tādam svētīgām tradīcijām ir krusta ceļa dievkalpojums, kas veidojies Romas Katoliskās Baznīcas tradīcijā. Tieši tāpēc dažādu konfesiju kristieši labprāt piedalās Lielajā Piektdienā krusta ceļa apcerēs, kas tiek rīkotas dažādās Latvijas vietās. Latvijas Luterāņu Baznīcā krusta ceļa dievkalpojums, kura kārtība nedaudz atšķiras no katoļu praktizētā krusta ceļa, ir iekļauts oficiālo dievkalpojumu skaitā un arī dziesmu grāmatā.

Liepāja Latvijā nebija tā vieta, kur pirmo reizi pilsētas ielās dažādu konfesiju kristieši Lielajā Piektdienā devās Kunga krusta ceļa apcerē. Pirms Liepājas krusta ceļš pilsētas ielās bija jau praktizēts Kuldīgā, Talsos, Saldū.

Iedvesmojoties no šo pilsētu pieredzes, kā arī pāvesta vadītā krusta ceļa dievkalpojuma Romas Kolizejā, Liepājā 2000. gada sākumā dzima doma, ka arī pie mums varētu Lielajā Piektdienā to organizēt. Krusta ceļa praktizēšanas iesākums Liepājā bija cieši saistīts ar Liepājas domes reliģisko lietu komisijas izveidi, kurā tikās dažādu Liepājā darbojošos Baznīcu pārstāvji. Lielākā daļa Liepājas tradicionālo konfesiju pārstāvju atbalstīja domu par ekumeniska krusta ceļa nepieciešamību, un pirmo reizi Liepājas ielās tas notika 2003. gada Lielajā Piektdienā. Pēc tam to sāka praktizēt vēl daudzās citās Latvijas vietās, tai skaitā arī Rīgā.

Krusta ceļā, ko praktizējām visus šos gadus, esam pieturējušies pie klasiskā krusta ceļa varianta ar 14 apstāšanās vietām. Protams ir iespējami citi varianti, bet esam palikuši pie tradicionālā, kāds tas ir arī iezīmēts Jeruzalemē, kur vēsturiski Jēzus devās pretī Savai krusta nāvei. Katru gadu tiek izmantotas citas apstāšanās vietu meditācijas, mainījušies arī maršruti. Tomēr liela daļa krusta ceļa dalībnieku ir izteikuši vēlēšanos krusta ceļa maršrutu nemainīt. Tāpēc daudzus gadus krusta ceļa dievkalpojumu iesākam luterāņu Sv. Trīsvienības katedrālē un noslēdzam katoļu Sv. Jāzepa katedrālē, kur Lielajā Piektdienā ir skatāms simbolisks Kunga kaps.             

Krusta ceļā Liepājā ir piedalījušies Romas katoļu, luterāņu, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu garīdznieki un draudžu locekļi, arī katoļu un luterāņu bīskapi.

Divus gadus sakarā ar Covid-19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem ekumeniskais krusta ceļš nevarēja notikt. Šogad atkal ir iespēja to organizēt, tāpēc draudžu locekļi ir aicināti tajā piedalīties.

Tā ir laba iespēja pārdomāt Jēzus ciešanu ceļu, kas dāvāja mums pestīšanu, un to, ko Dievs no mums sagaida, lai mēs šo pestīšanu iegūtu. Tā ir arī liecība sabiedrībai ap mums par Kunga krustu, kā arī kristiešu vienotības iespējamības paraugs. 

LELB Grobiņas iecirkņa prāvests Ainars Jaunskalže

Ekumeniskais krusta ceļš sāksies 15. aprīlī pl. 17.00 Liepājas ev.lut. Sv. Trīsvienības katedrālē (Lielā ielā 9). Šogad krusta ceļā īpaši aizlūgs par Ukrainu, Krieviju un mieru pasaulē. Meditācijas sagatvojis priesteris Edijs Silevičs. Apstāšanās stacijas būs Baznīcas, Stendera, Zivju, Kuršu un Rakstvežu ielās, kā arī pie Latviešu biedrības nama, Svētās Annas baznīcas, Pāvila baznīcas un Svētā Jāzepa katedrālē.