Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Augustā varēs pieteikties studijām RARZI
15.07.2022 pl. 12:34
Jūnijā Laterāna Pontifikālās Universitātes Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā (RARZI) noslēdzās 2021./2022. akadēmiskais gads. Trīs studentes saņēma bakalaura diplomus, bet vēl četri studenti saņēma apliecību par katoliskās teoloģijas pamatkursa viena gada apmācību.

Aizvadītajā akadēmiskajā gadā augstskolā studijas sāka 59 studenti.

Lai arī studiju gads beidzies, RARZI jau tagad ziņo, ka augustā būs iespēja pieteikties studijām jaunajā akadēmiskajā gadā. Pamatstudijas augstskolā ilgst trīs gadus un trīs mēnešus, un pēc to noslēguma absolventi iegūst humanitāro zinātņu bakalaura grādu reliģijā. Pēc bakalaura grāda iegūšanas RARZI var turpināt arī augstākā līmeņa studijas, iegūstot profesionālo maģistra grādu reliģijā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants. Šajā programmā studiju ilgums ir divi gadi un seši mēneši. Savukārt mūžizglītības programmā desmit mēnešu garumā, sākot no septembra līdz jūnijam, studentiem ir iespēja apgūt katoliskās teoloģijas pamatkursu.

Lai pieteiktos studijām augstskolā, reflektantiem ir jāaizpilda anketa, kuru var atrast RARZI mājaslapā. Šajā vietnē ir atrodama arī informācija par to, kādi vēl dokumenti ir jāiesniedz. Pēc tam ir jāreģistrējas iestājpārrunām.

Dokumenti tiks pieņemti laikā no 22. līdz 26. augustam. Dokumentus var iesniegt klātienē Katoļu ielā 16B, Rīgā, LV-1003 no pl. 15 līdz 19, kā arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu: rarzi@rarzi.lv. Papildu jautājumu gadījumā var sazināties ar augstskolu telefoniski (+371 24 33 29 02; biroja tālr.: +371 67223598 autoatbildētājs). Iestājpārrunas norisināsies 26. augustā no pl. 15.

2022./2023. akadēmisko gadu augstskola sāks šī gada 9. septembrī pl. 16.30 ar Svēto Misi Rīgas Svētā Franciska baznīcā.

KABIA