Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Rožukronis: izplatītākie mīti un fakti
04.10.2022 pl. 14:17
Oktobris Katoļu Baznīcā tiek saukts par "Rožukroņa mēnesi". Lūk, septiņi izplatītākie mīti un fakti par un ap Rožukroni, ko apkopojusi ziņu aģentūra Catholic News Agency.

Tikai katoļi var lūgties Rožukroni.

Maldi. Lai gan Rožukronis parasti tiek saistīts ar katoļiem, nekatoļi noteikti var lūgties Rožukroni – patiesībā daudzi to uzskata par savas atgriešanās veicinātāju. Pat daudzi protestanti atzīst to par derīgu lūgšanas veidu.

Lūgties Rožukroni ir elkdievība.

Maldi. Dažiem ir iebildumi pret Rožukroni, izsakot pārmetumus, ka ar to pielūdz Jaunavu Mariju kā elku un ka tas pārāk daudz atkārtojas. Kā jebkura garīgā prakse, Rožukronis var tikt izmantots ļaunprātīgi – līdzīgi, kā kāds var padarīt sev par elku kādu baznīcas kalpotāju, sludinātāju vai priesteri, lūgšanās veidu vai gavēšanu. Taču Rožukronis pats par sevi nav elkdievības forma.

Rožukronis nav lūgšana Jaunavai Marijai – tā ir meditācija par Kristus dzīvi, kas atklājas četrreiz piecos noslēpumos “ar mērķi cilvēku vedināt lūgšanā uz dziļākām pārdomām un apcerēt Kristus priekus, upurus, ciešanas un varenos brīnumus Viņa dzīvē”.

Kad lūdzamies lūgšanu “Esi sveicināta”, mēs nepielūdzam Jaunavu Mariju, bet gan lūdzam viņas starpniecību – it kā mēs lūgtu savam draugam vai ģimenes loceklim lūgties par mums.

Otrkārt, jebkura lūgšana var zaudēt savu nozīmi, ja mēs par to apzināti nemeditējam. Mērķtiecīga uzmanības koncentrēšana uz noslēpumiem un  atbilstošā nostāja ir Rožukroņa pārveidojošā spēka atslēga. Kā reiz kāds autors iedrošināja: “Rožukronis paliks tāds, kāds bijis, taču mēs nē.”

Rožukroņa krelles var valkāt kā kaklarotu...

Tas ir atkarīgs no... Rožukroņa nēsāšana ap kaklu parasti tiek uzskatīta par necienīgu un negodbijīgu rīcību, lai gan Baznīcai nav tiešu un skaidru noteikumu par to.

Tomēr Kanonisko tiesību kodeksa 1171. kanons noteic, ka “pret svētajiem priekšmetiem, kas ar konsekrācijas vai svētīšanas aktu paredzēti Dieva pielūgšanai (dievišķajam kultam), ir jāizturas ar godbijību, un tos nedrīkst izmantot laicīgiem vai neatbilstošiem mērķiem, pat ja tie ir privātpersonu īpašumā”.

Ir svarīgi izturēties pret rožukroni ar cieņu un lietot atbilstošā nodomā. Ja jūs plānojat valkāt šīs lūgšanu krelles tikai kā rotaslietu, tā nebūs cieņpilna attieksme, un no tā vajadzētu izvairīties. Pats par sevi saprotams, ka nēsāt rožukroni kā ņirgāšanos, parodijas pēc vai kā savdabīgu bandas, grupējuma simbolu būtu grēks.

Taču, ja, to nēsājot, jūsu nolūks ir godbijīgi lietot rožukroni un allaž atcerēties par lūgšanu, tad tas varētu būt pieļaujams. Dažās kultūrās, piemēram, Hondurasā vai Salvadorā, rožukronis ar cieņu tiek nēsāts ap kaklu kā dievbijības zīme.

Rožukroņa gredzeni vai rokassprādzes varētu būt labāks risinājums, ja vēlaties turēt rožukroni pie rokas kā atgādinājumu par lūgšanu, jo tādā veidā tas nebūs tik redzams, tas būs neuzkrītošāk un to nebūs tik viegli sajaukt ar vienkāršu kaklarotu.

Rožukronis ir ekstrēmistu simbols.

Maldi. Šovasar Amerikā plaši izplatījās kāds raksts, kurā rožukronis tika pasludināts par “ekstrēmistu simbolu”. Raksta autors rožukroni salīdzināja ar izplatīto AR-15 šautenes simbolu, jo rožukronis [un arī Rožukroņa lūgšana] radikāli tradicionālo katoļu vidū esot ieguvis militāristisku nozīmi. Raksta autors minēja arī Baznīcas nostāju tradicionālās laulības un dzīvības svētuma jautājumos kā pierādījumu “ekstrēmismam” un apgalvoja, ka katoļu tendence saukt Rožukroni par “ieroci cīņā pret ļaunumu” esot bīstama.

Atbildot uz to, ziņu aģentūra Catholic News Agency publicēja rakstu, kur cita starpā minēts, ka pāvesti jau kopš 1571. gada ir mudinājuši visus katoļticīgos lūgties Rožukroni, bieži nodēvējot Rožukroni par lūgšanu “ieroci” un visspēcīgāko garīgās cīņas instrumentu.

Rožukronis nav biblisks.

Nepatiesība! Vairums tā vārdu ir ņemti tieši no Svētajiem Rakstiem.

Pirmkārt, lūgšana “Tēvs mūsu”. Šīs lūgšanas vārdi ir tie paši, ko Kristus mācīja lūgties saviem mācekļiem, un tos var atrast Mateja evaņģēlijā (skat. Mt 6, 9-13).

Tāpat lūgšana “Esi sveicināta” arī nākusi tieši no Bībeles: vārdi sākumā, “Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi”, ir no Lūkasa evaņģēlija 1. nodaļas 28. panta, bet turpinājums, “Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis”, atrodams Lūkasa evaņģēlija 1. nodaļas 42. pantā.

Visbeidzot, katrs lūgšanu kopuma cikls jeb noslēpums (ko lūdzas uz 10 rožukroņa zīlītēm) simbolizē kādu no Jēzus un Jaunavas Marijas dzīves notikumiem. Šie noslēpumi ir sagrupēti četrās daļās: priecīgajā, sāpīgajā, godības un gaismas daļā. Gandrīz visu noslēpumu apceres ir atrodamas Svētajos Rakstos.

Rožukroņa krelles jeb zirnīši var nogalināt.

Daļēji patiesība. Rožukroņa zirnis jeb Abrus precatorius ir stīgojošs augs, kas aug Indijā un daļā Āzijas. Šī tauriņziežu jeb pupu dzimtas auga sēklas ir koši sarkani zirnīši ar melnu punktiņu, un tos bieži izmanto rotaslietu, rokassprādžu un kreļļu, bērnu rotaļlietu, kā arī rožukroņu virteņu izgatavošanā. Neskatoties uz to, ka pats augs jau ir indīgs, rožukroņa pupas zirnīši ir ārkārtīgi indīgi, tie satur indīgo vielu abrinu, dabiskas izcelsmes spēcīgu indi, kuru norijot, sekas var būt arī letālas. Šai indei nav pretindes, tāpēc saindēšanās gadījumā obligāti nepieciešama hospitalizācija.

Tomēr ir maz ticams, ka kāds varētu saindēties ar abrinu, turot rokās tādu rožukroni, kas gatavots no rožukroņa zirņa jeb abrusa sēklām, - lai tas notiktu, rožukronis būtu jānorij.

Mūsdienās lielākā daļa rožukroņu virteņu tiek izgatavotas no citiem, drošiem materiāliem, kas nav indīgi, piemēram, no olīvkoka, plastmasas, stikla vai kristāliem, tādējādi novēršot saindēšanās iespējas briesmas.

Rožukronis var jūs aizsargāt.

Patiesība. Ir pierādījies, ka Rožukronis ir brīnumains spēks ticīgo aizsardzībai un tos apveltī ar papildus žēlastībām, kā, piemēram, tas bija kristiešu karaspēka uzvarā Lepanto kaujā pēc tam, kad pāvests svētais Pijs V lūdza Rietumu kristiešus lūgties Rožukroni.

Vēstures gaitā daudzi lieli svētie, tostarp pāvests Jānis Pāvils II, tēvs Pio un māsa Lūcija no Fatimas, atzinuši Rožukroni par visspēcīgāko ieroci īstās, reālās garīgajās cīņās, ar kurām sastopamies pasaulē.

Mēs zinām, ka garīgā cīņa ir īsts un patiess apdraudējums: “Tērpieties Dieva bruņās, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām! Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem gariem zem debess.” (Ef 6, 11-12)

“Rožukronis ir spēcīgs ierocis, lai liktu dēmoniem bēgt un pasargātu sevi no grēka. [..] Ja vēlaties mieru savās sirdīs, savās mājās un savā dzimtenē, tad ik vakarus pulcējieties kopā un lūdzieties Rožukroni. Lai ne diena nepaiet bez šīs lūgšanas vārdiem, neatkarīgi no tā, cik liels  daudzo ikdienas rūpju un darbu slogs jūs nomāc,” sacīja pāvests Pijs XI.

Catholicnewsagency.com
Foto: Unsplash.com/Dolina Modlitwy