Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Aicina uz ekumenisku dievkalpojumu Aizputes katoļu baznīcā
26.10.2022 pl. 10:32

Šodien, 26. oktobrī, Aizputes Kristus Karaļa draudze Svētā Ignācija no Lojolas Romas katoļu baznīcā uzņems ciemiņus - Dienvidkurzemes novada reliģisko konfesiju draudžu garīdzniekus.

Ikviens tiek aicināts plkst.18:00 piedalīties ekumeniskajā dievkalpojumā Aizputes katoļu dievnamā, kuru vadīs draudzes priesteris Andris Vasiļevskis, uzrunu teiks Pāvilostas ev. luteriskās baznīcas jaunais mācītājs Romāns Kurpnieks-Logins, bet par muzikālo skanējumu gādās draudzes ērģelniece Hanna Cinovska.

Pēc dievkalpojuma viesi apskatīs katoļu garīdznieku rituālo tērpu kolekciju draudzes vecajā baznīcā un Kurzemes katoļu baznīcu seno sakrālo tērpu un tekstīliju izstādi "Kā zied Kurzemes ornāts?" Aizputes novadpētniecības muzeja izstāžu zālē.

Aizputes novadpētniecības muzejs