Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

3 vienkāršas lūgšanas brīžiem, kad lūgties ir grūti
06.11.2022 pl. 08:43
Katram kristietim viņa ticības ceļā ir bijis vismaz viens tāds brīdis, kad viņš piedzīvojis garīgo sausumu. Dažs šādā garīgajā tuksnesī pavada īsu brīdi, bet dažiem tas var ilgt visa mūža garumā. Lai gan garīgā sausuma periodi var veicināt garīgo izaugsmi, tie var būt arī ļoti nogurdinošs laiks cilvēka dvēselei. Garīgais sausums var izraisīt garīgo apātiju, kas var apgrūtināt pat visvienkāršāko uzdevumu veikšanu – pat lūgšanos.

Ja esi jau pavadījis ilgāku laiku garīgā tuksneša periodā, dažreiz var nākties grūti sakopot uzmanību pat uz vienkāršo “Esi sveicināta” vai “Tēvs mūsu”. Es zinu, es tur [tuksnesī] esmu bijusi. Es sāku lūgties “Tēvs mūsu” un jau pēc trešās rindiņas prāts aizklīda prom. Tik daudz vārdu... tik daudz rindiņu... (vai arī tā šķiet tad, kad lūgties ir grūti).

Klejojot pa savu garīgo tuksnesi, esmu pieķērusies dažām ļoti īsām un mīļām lūgšanām, kuras ir ātri izrunājamas, vienlaikus izsakot to, kas man ir uz sirds.

Palīdzi manai neticībai!

Šie trīs vārdi ir ņemti tieši no Svētajiem Rakstiem. Kāds vīrs atveda pie Jēzus savu dēlu, kuru bija apsēdis dēmons, un tēvs lūdza Jēzum izdzīt ļauno garu, ja Viņš to spēj. Jēzus viņam atbild, ka viss ir iespējams tam, kas tic, un zēna tēvs “raudādams sacīja: Es ticu, Kungs, palīdzi manai neticībai!” (sal. Mk 9, 14-32).

Es atklāju sev šo Sv. Rakstu vietu, kad atrados garīgā sausuma zemākajā punktā. Un mani uzreiz pārsteidza tas, ka tēvs ne tikai pateica Jēzum, ka viņš patiesībā tic un paliek pie tā,  - viņš drīzāk atskārst, ka, neskatoties uz to, ka tic, viņam joprojām trūkst ticības. Tas atvēra man acis, jo es sapratu, ka ticība, kas, manuprāt, man bija, patiesībā man nemaz nav. Šī mazā lūgšana lūdz Dievu palīdzēt manai neticībai -jebkur, kur vien man trūkst ticības.

Tavs prāts lai notiek!

Brīžos, kad viegli aizklīdu prom no lūgšanas, es, lūdzoties vienkārši “Tēvs mūsu”, centos koncentrēt uzmanību uz šiem četriem īsajiem vārdiem. Šajā lūgšanas rindiņā ir apkopota kristīgā tēma: lai Dieva griba notiek mūsu katra dzīvē. Es atklāju, ka šai četru īso vārdu lūgšanai piemīt varens spēks. Kad es vēršu šos vārdus uz debesīm, es ne tikai lūdzu, lai Dieva griba īstenojas, bet arī paļāvībā lūdzu Viņam sūtīt man spēku un žēlastību pieņemt un izpildīt Viņa gribu, lai kāda tā arī būtu. Dažreiz, lai to [Dieva gribu] ieraudzītu, vajadzīgs ilgāks laiks, taču es esmu redzējusi spēku, ar ko šie četri vārdi manu dzīvi strauji pavērsuši Dieva virzienā.

Parādi man, kur Tu esi šajā visā; dāvā man mieru!

Es sāku lūgties ar šiem vārdiem laikā, kad man dzīvē bija smaga cīņa, un zināju, ka man nepieciešams koncentrēties uz Dievu. Īpaši šī vienkāršā frāze man palīdzēja kādā naktī, kad man tika lūgts pieņemt grūtu, sarežģītu lēmumu. Kad es dziļi ievilku elpu, zinot, kāda varētu būt mana izvēle, bet zinot, ka tā būs tāda, ko patiesībā negribu darīt, es klusībā lūdzos ar šiem vārdiem, lai lūgtu Dievam mani vadīt tajā brīdī. Un, oho!, Viņš atbildēja ar vērienu. Dievs deva man atbildi, kas bija skaidra kā diena, un es sajutu spēcīgu mierinājuma vilni – kaut ko tādu, ko ilgi nebiju sajutusi savās lūgšanās – un es zināju, ka mans miers bija tur, kopā ar Viņu.

Manuprāt, šī var būt spēcīga lūgšana jebkurā situācijā – labā vai sliktā –, jo tā pievērš jūsu sirdi un prātu Dievam un cenšas atrast Viņu jebkur, kur vien jūs tajā mirklī atrodaties. Dievs ir visā, un, lūdzot Viņu atklāt mums Sevi, mēs varam rast mieru.

Padomājiet:

Vai jūs kādreiz esat piedzīvojuši brīžus vai laikus, kad lūgties ir grūti? Kuras ir tās dažas lūgšanas, uz kurām varat sakoncentrēt prātu šādos grūtajos dzīves periodos?

Ignitumtoday.com, Līsla Bī (Liesl Bee)
Foto: Unsplash.com/milada_vigerova