Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Iespēja pieteikties Ā. Grosberga un J. Rancāna stipendijām
27.01.2023 pl. 13:57
Gada sākumā Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonds izsludina pieteikšanos 2022./2023. gada stipendiju konkursam. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, konkursa rezultātā stipendijas saņems kopumā četri studenti.

Tiks piešķirtas divas Ādolfa Grosberga piemiņas stipendijas un divas bīskapa Jāzepa Rancāna piemiņas stipendijas, ziņo fonda valde.

Konkursā var piedalīties studenti, sākot ar otro akadēmisko gadu. Pretendentiem ir jābūt studentiem kādā no akreditētajām Latvijas augstskolām un akreditētām programmām pamatstudijās. Stipendija tiks piešķirta, izvērtējot studenta līdzšinējās sekmes. Piešķirto stipendiju tās saņēmēji var izmantot sociālo un studiju procesa vajadzību segšanai, tai skaitā studiju maksas segšanai.

Pretendentiem ir jāpieder kādai no Katoļu Baznīcas draudzēm Latvijā, kā arī aktīvi jādarbojas draudzē, jaunatnes vai sabiedriskajā darbā. Stipendijas piešķiršanas gadījumā pēc studiju beigšanas stipendiātam ir morāls pienākums aktīvi atbalstīt Katoļu Baznīcas darbu Latvijā, norāda stipendiju piešķīrēji.

Lai piedalītos konkursā, līdz šī gada 28. februārim fondam uz e-pasta adresi fonds.grosbergs@inbox.lv ir jānosūta aizpildīta pieteikuma veidlapa, rekomendācija no draudzes prāvesta, CV, izziņa par studijām un sekmēm no augstākās mācību iestādes, kurā stipendijas pretendents studē. Pieteikuma veidlapa, kā arī konkursa nolikums ir pieejami fonda MĀJASLAPĀ. Ja rodas vēl papildu jautājumi, fondam tos var uzdot, rakstot uz ieoriekš norādīto e-pasta adresi.

Atgādinām, ka pērn prelāta Grosberga piemiņas stipendijas ieguva Madara Smeltere un Iveta Munce, bet bīskapa Jāzepa Rancāna piemiņas stipendijas – Sandra Krupenko (māsa Brigita SJE) un Agnese Pētersone.

Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonds darbību Latvijā sāka 2009. gada vasarā. Pirms tam tas bija aktīvi darbojies ASV. Fonda mērķis ir atbalstīt trūcīgus latviešu katoļu studentus, kas tiecas iegūt izglītību, kā arī saglabāt prelāta Ādolfa Grosberga piemiņu. 2013. gadā fonds sāka arī bīskapa Jāzepa Rancāna piemiņas stipendijas piešķiršanu Latvijā. Tās mērķis ir atbalstīt aktīvus un darbīgus katoļu studentus Latvijā.

KABIA
Foto: Pixabay.com/users/lil_foot