Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Par pirmskoncila liturģijas svinēšanu vietējā Baznīcā
06.02.2023 pl. 13:37
Šī gada 16. janvārī Rīgas arhidiecēzes Priesteru padome izskatīja jautājumu par Svētās Mises ekstraordinārās formas svinēšanas kārtību vietējā Baznīcā.

Ņemot vērā vairāku katoļticīgo vēlēšanos turpināt vairāk nekā 10 gadus Ogres katoļu draudzē pastāvošo praksi, kā arī pāvesta Franciska 2021. gada 16. jūlija apustulisko motu proprio vēstuli “Traditionis custodes” attiecībā uz pirmskoncila liturģijas jeb ekstraordinārā rita lietošanu, Priesteru padome iesaka ar atbilstošu cieņu un dievbijību svinēt Euharistiju latīņu valodā balstoties uz 1970. gadā apstiprināto Mises kārtību, kas saskaņā ar “Traditionis custodes” ir “vienīgā Romas Rita lex orandi izteiksmes forma”.

Šis ieteikums ir motivēts ar vēlmi vienot katoļticīgos ap vienu Euharistisko upuri, izvairoties no šķelšanās un iestājoties par kopīgu garīgu un pastorālu virzību, sinodālo pieredzi saskaņā ar Vatikāna II koncila garu. Garīdznieki cer, ka ar atbilstošu Romas rita ordinārās formas svinēšanu latīņu valodā, ietverot gregoriskos dziedājumus, cienīgu liturģijas svinēšanu priestera un ministrantu izpildījumā, kā arī Dieva Vārda sludināšanu un skaidrošanu latviešu valodā, pilnā mērā atklāsies Trīsvienīgā Dieva pagodināšana kā Dēla Upuris Tēvam Svētajā Garā, kas ir vienotības un kopības veicinātājs un uzturētājs.

Līdz ar šo ieteikumu, Priesteru padome iestājas par atbilstošu katehēzi, piemēram, homīliju ietvaros, par Ordinārās formas liturģijas senatnīguma izcelšanu, dzīvās un dinamiskās Tradīcijas attīstību Baznīcas Maģistērija vadībā, Dieva Vārda sludināšanas un skaidrošanas nozīmi vietējā valodā, Dieva Tautas aktīvas līdzdalības liturģijā nepieciešamību individuālai un kopīgai pieredzei, sadarbībā ar Dieva žēlastību.

Priesteru padome iestājas par dialogu ar tiem, kuri novērtē tradīcijas, sakrālo latīņu mūziku, sakrālumu dievkalpojuma pieredzē. Reizē tā aicina, lai ordinārās formas liturģija tiek izmantota kā līdzeklis šīs pieredzes uzturēšanā un dialoga veicināšanai.

Pēc rūpīgām pārdomām un garīgās atpazīšanas, kā arī saskaņā ar motu proprio “Traditionis Custodes” ieteikumiem, nozīmēju pr. Hosē Antonio Korralu (Jose Antonio Corral) uz vienu gadu par bīskapa delegātu ticīgo garīgajā aprūpē, pamatojoties uz pāvesta Franciska 2021. gada 16. jūlija apustulisko motu proprio vēstules “Traditionis custodes” 3.d) punktu.

2023. gada 1. februārī, Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts

 Katolis.lv
Foto: Katedrāle.lv