Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Pāvests britu jauniešiem: Evaņģēlijs mūs dara brīvus
08.03.2023 pl. 13:08
Pāvests adresēja vēstījumu Lielbritānijas katoļticīgajiem jauniešiem, kuri, gatavojoties Pasaules jauniešu dienām, pulcējās kopā, lai piedalītos katoļu jauniešu saietā “Flame 2023”.

Flame 2023 (“Liesma 2023”) bija lielākais Lielbritānijas katoļu jaunatnes kongress, kas notika sestdien, 4. martā, Vemblijas arēnā, Londonā. Vatikāna valsts sekretāra, kardināla Pjetro Parolina, parakstītajā telegrammā, kas tika nosūtīta tikšanās organizatoram, priesterim Dominikam Hovartam, pāvests apliecina, ka lūdzas par tās dalībniekiem un novēl tiem augt ticībā un mīlestībā.

“Lai visvarenais Dievs bagātīgi svētī kopā pavadīto laiku”, novēl Francisks, “lai caur adorāciju, mūziku, liecībām un dalīšanos draudzībā ar Kristu un savā starpā, visi varētu kļūt stiprāki ticībā un mīlestībā, un būtu drosmīgi Evaņģēlija vēsts, kas mūs dara brīvus, liecinieki”.

Svētais tēvs pauž cerību, ka jaunieši, tāpat kā Vissvētākā Jaunava Marija, dāsni atbildēs Kunga aicinājumam un Viņam sekos. Citējot savu apustulisko pamudinājumu Christus Vivit, pāvests reizē izsaka cerību, ka viņiem pietiks drosmes būt citādākiem, atklāt citiem sapņus, ko nepiedāvā šī pasaule, liecināt par to, ka ir skaisti būt nesavtīgiem, kalpot, dzīvot šķīstu dzīvi, piedot, būt uzticīgiem savam aicinājumam, lūgties, iestāties taisnības un kopējā labuma labā, mīlēt nabagus un veicināt draudzību. Telegrammas noslēgumā lasām, ka pāvests dod savu svētību kā “gudrības, prieka un miera Kungā Jēzū ķīlu” un novēl jauniešus un viņu ģimenes Volsingemas Dievmātes aizbildniecībai. 

Lielbritānijas katoļu jaunatnes kongresam “Flame 2023”, kas notika 150 dienas pirms Pasaules jauniešu tikšanās Lisabonā, bija izvēlēts temats: Get up! (Celies!), kas sasaucas ar Pasaules jauniešu dienu tematu “Marija cēlās un steigšus aizgāja”. Organizatori skaidroja, ka šāds temats ir aicinājums celties pēc pandēmijas, celties kā katoļticīgiem jauniešiem, celties kā to darīja Marija, lai ienirtu skaistajā piedzīvojumā, ko sniedz katoļticība.

Vaticannews.va