Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Liturģiskās mūzikas mazās darbnīcās apgūst lielu neizdziedāto dziesmu klāstu
23.03.2023 pl. 20:15
Priecājies, Jeruzaleme! – ar šādiem vārdiem sākas Gavēņa 4. svētdienas Ievaddziesma. Un šī bija arī viena no dziesmām, ko dalībnieki mācījās Gavēņa laika Liturģiskās mūzikas mazajās darbnīcās, kas pēc trīs gadu pārtraukuma norisinājās Liepājā, sv. Dominika baznīcā.

Laikā, kopš pandēmijas dēļ tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, liturģisko darbnīcu dalībnieki iespēja satikties vasarās, katru vasaru „lielajās”, starptautiskajās Liturģiskās mūzikas darbnīcās, kuras noritēja poļu komponista Pāvela Bembeneka vadībā. Tāpat pagājušā decembrī notika pirmās darbnīcas Rīgā, poļu komponista Piotra Palkas vadībā, kā arī janvārī darbnīcas-rekolekcijas t. Oskars Jabloņskis OP un sv. Dominika draudzes sholas vadītāja Kristīne Locika vadīja Smiltenes sv. Jāzepa Romas katoļu baznīcā. Tomēr pašā Liepājā mazās darbnīcas atsākās tikai nupat, 17.-19. martā – kopš iepriekšējās tika pārtrauktas vēl neiesākušās 2020.gada 13.martā – toreiz bijām jau sapulcējušies, bet tad nāca valdības lēmums par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu un jebkādas dziedāšanas un pulcēšanās aizliegumu.

Tāpēc šīs darbnīcas mums bija ļoti nozīmīgas un nāca ar lielu līdz šim neizdziedāto dziesmu klāstu, ietverot gan tās, kas bija jau sagatavotas 2020.gada darbnīcām, gan pavisam svaigi iztulkotas vai aranžētas. Dziesmu burtnīcā bija gan dažādu poļu komponistu dziesmas Kristīnes Locikas tulkojumā: gan jau mums pazīstamā Pāvela Bembeneka dziesmas, piemēram, "Miserere", gan komponistes Ulas Rogalas-Dombrovskas mīlestības pilnā dziesma „Kungs Jēzu” un dominikāņu tēva Tomaša Samulņika OP, kurš kalpo Kijivā, dziesma „Jēzu klusais un pazemīgais”, kas balstīta viņa personīgajā šautru lūgšanā un 84.psalmā, gan pavisam jaunas, 17gadīgas komponistes Ulas Roviņskas kompozīcijas, kā arī svētajam Jāzepas veltīta dziesma, kuru sarakstījušas karmelītu māsas no Gņezno. Pirmo reizi iekļautas bija arī komponista no Rucavas Alda Progulbicka (Alda Pagasta) dziesmas K. Locikas aranžējumos. Aldim šogad apritētu 60 gadi, un ir pagājuši 5 gadi, kopš viņš devies mūžībā, tas deva impulsu pieķerties pie viņa atstātā kompozīciju mantojuma, kurā ir ļoti daudzas skaistas dziesmas.

Darbnīcās piedalījās 14 dalībnieki no Liepājas, Grobiņas, Gulbenes, Salaspils, Skrīveriem un Rīgas. Ar lielu aizrautību mācījāmies dziesmas, kuras gan dziedājām Svētajās Misēs sestdien un svētdien, gan vienkārši ierakstījām ar telefonu un tagad tās pieejamas straumēšanas vietnē Youtube. T. Oskars OP lasīja divas apjomīgas lekcijas par baznīcas un tās liturģijas veidošanos, pieskaroties aktuālajiem dienas lasījumiem. Kopā lūdzāmies laudes, Vesperes un kompletoriju, sestdienas vakarā satikāmies ar Kungu Jēzu Vissvētākā Sakramenta adorācijā un pēc tās izmantojām gadījumu, ka darbnīcas notiek tieši Liepājas dzimšanas dienā, un devāmies izstaigāt Izgaismoto Liepāju – kas bija tiešām krāšņs un aizraujošs piedzīvojums! Dalībnieki tāpat izmantoja iespēju iet pie grēksūdzes. Šādi gluži neplānoti – jo darbnīcu datumi bija noteikti vēl pirms lūgšanu laika „24 stundas Kungam” izsludināšanas – mums izdevās arī piepildīt šo aicinājumu un pavadīt gandrīz trīs dienas Kunga klātbūtnē, dziedot Viņam un lūdzoties ar dziesmām, vārdiem un klusuma mirkļiem.

Darbnīcas noslēdzām ar svētdienas Svēto Misi, kopīgu fotografēšanos, pusdienām un šķīrāmies iedvesmoti un stiprināti Dieva mīlestībā. Nākamā tikšanās reize gaidāma jau lielākā pulkā, aicinot visus dziedātgribētājus, 11.-15.jūlijā Kuldīgā Pāvela Bembeneka vadībā.

Kristīne