Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss
19.08.2023 pl. 14:53
Nodibinājums “CARITAS LATVIJA” līdz 31. augustam aicina iesniegt idejas Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam un saņemt finansējumu realizēšanai. Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas gan garīgās, gan personīgās izaugsmes veicināšanai, gan sadraudzībai, gan arī žēlsirdības darbu veikšanai.

Konkursā savas iniciatīvas var iesniegt:

1) jauniešu iniciatīvas grupa (vismaz 2 jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem);

2) ar katolisko Baznīcu saistītās organizācijas (juridiskās personas - draudzes, klosteri, nevaldības organizācijas). Konkursā prioritāte būs projektiem, kas pilnībā vai daļēji tiks īstenoti Caritas Jauniešu centrā Ojāra Vācieša ielā 6 k-4, Rīgā. Maksimālā viena atbalstāmā projekta summa ir 300 EUR. Jauniešu iniciatīvu atbalstam pieejamā kopsumma ir līdz 3000 eiro.

Atbalstāmo aktivitāšu piemēri:

- neformālās mācīšanās pasākumi un aktivitātes;

- aktivitātes brīvā dabā;

- jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā un žēlsirdības darbu veikšana;

- fiziskās aktivitātes;

- starpkultūru sadraudzības veicināšana;

- radošas pašizpausmes - radošās darbnīcas, meistarklases, mākslas, mūzikas nodarbības;

- nodarbības jauniešu garīgajai un personīgajai izaugsmei un labbūtības veicināšanai;

- veselīga un videi draudzīga dzīvesveida veicināšana;

- kvalitatīvas socializēšanas un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;

- starppaaudžu sadarbības veicināšana.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 31. augusts (ieskaitot), sūtot aizpildītu veidlapu ar paraksttiesīgās personas elektronisko parakstu uz e-pastu – info@caritas.lv vai sūtot pa pastu uz adresi: nodibinājums “CARITAS LATVIJA”, Mazā Pils iela 2A, Rīga LV-1050.

Projekta īstenošanas termiņš ir no savstarpējā sadarbības līguma noslēgšanas dienas līdz 2023. gada 31. decembrim.

Konkursa komisija izvērtēs iesniegtos pieteikumus un konkursa rezultāti tiks publicēti līdz 2023. gada 14. septembrim mājas lapā www.caritas.lv.

Papildus jautājumu gadījumā lūgums sazināties – info@caritas.lv vai 29 552 102.

Konkursa nolikums ar pielikumiem pieejams šeit – nolikums.