Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests kopā ar korejiešu svētceļniekiem piemin svēto Kimu Tegonu
18.09.2023 pl. 08:05
Sestdien, 16. septembrī, vizītē pie pāvesta bija ieradušies korejiešu svētceļnieki, tajā skaitā priesteri, konsakrētās personas, laji un dažas civilās autoritātes.

Tikšanās Vatikānā bija sarīkota, apritot 177 gadiem, kopš svētā Andreja Kima Tegona moceklības un sakarā ar viņam veltītas statujas uzstādīšanu vienā no Svētā Pētera bazilikas ārējām nišām.

Francisks pateicās Kungam par Kima Tegona, kā arī par korejiešu tautas dzīves un ticības liecību. Viņš sveica savus viesus un atcerējās pats savu viesošanos Korejā 2014. gadā, kad Seulā notika VI Āzijas Jauniešu dienas.

Toreiz Francisks apmeklēja Solmoe svētnīcu, kas uzcelta pie mājas, kurā dzimis un bērnību pavadījis svētais Kims Tegons. “Tur es klusumā lūdzos par Koreju un par jauniešiem,” pastāstīja pāvests. Savukārt, runājot par Kimu Tegonu un viņa moceklību, viņš citēja Evaņģēlija fragmentu par sēklu, kura iekrītot zemē, nomirst, lai nestu daudz augļu (sal. Jņ 12,24). Svētais tēvs paskaidroja, ka šie vārdi palīdz garīgā veidā lasīt korejiešu tautas skaisto ticības vēsturi, kurā svētais Kims Tegons ir kā dārga sēkla. Viņš, pirmais korejiešu priesteris-moceklis, tika nogalināts ļoti jauns, drīz pēc tam, kad saņēma priestera svētības. “Viņa personība liek atklāt Korejas Baznīcai uzticēto aicinājumu – jūs esat aicināti uz jaunu un dedzīgu ticību, ko vada mīlestība uz Dievu un tuvāko, uz ticību, kas prot dāvāt,” teica pāvests. Viņš norādīja, ka Korejas Baznīca kalpo par atgādinājumu, ka nav iespējams sekot Jēzum, neapskaujot Viņa krustu un nav iespējams saukt sevi par kristiešiem, ja neesam gatavi līdz galam iet pa mīlestības ceļu.

Pāvests pieminēja arī svētā Andreja Kima Tegona lielo dedzību Evaņģēlija izplatīšanā un izteica prieku par to, ka Korejā ir daudz paaicinājumu uz priesterību. Viņš pamudināja Korejas Baznīcu sūtīt savus priesterus misijā. Horhe Mario Bergoljo atcerējās, ka savulaik ir saticis korejiešu priesterus-misionārus Argentīnā, par kuru darbību ir palicis labs iespaids.

“Baznīca, kas ir dzimusi, pateicoties laju darbībai un ko ir slacījušas mocekļu asinis, atjaunojas, no savām saknēm smeļoties liecinieku evaņģēlisko degsmi un spējot novērtēt laju lomu un harizmas,” teica pāvests korejiešiem. Raugoties no šī skatupunkta, viņš norādīja, cik svarīgi ir paplašināt pastorālās sadarbības apvāršņus, kopā darbojoties priesteriem, konsakrētajām personām un visiem lajiem bez aizvērtības. “Vēlēšanās dāvāt pasaulei Evaņģēlija cerību, atver sirdi entuziasmam, palīdz pārvarēt daudzas barjeras. Evaņģēlijs nešķir, bet vieno, tas liek iemiesoties un būt tuvu cits citam savas kultūras, savas vēstures ietvaros ar lēnprātības un kalpošanas garu, nekad neveidojot kontrastus, bet vienmēr attīstot kopības garu,” teica Francisks. 

Vēršoties pie korejiešu ticīgajiem, Romas bīskaps tos aicināja atklāt savu “miera apustuļu” sūtību visās dzīves jomās. Kamēr svētais Kims Tegons studēja Makao, viņam nācās būt lieciniekam Opija kariem un tomēr, arī šajā konfliktuālajā kontekstā, viņš spēja būt par miera sēklu, izrādot vēlēšanos satikt visus un veikt dialogu ar visiem. Pāvests novēlēja svētā Andreja Kima Tegona aizbildniecībai sapni par mieru Korejas pussalā. Francisks apliecināja, ka viņš pats par to nemitējas domāt un lūgties.

Tikšanās noslēgumā, Svētais tēvs atzīmēja, ka 2027. gadā Seulā notiks nākamās Pasaules Jauniešu dienas. Viņš aicināja korejiešu ticīgos sagatavoties tām, dedzīgi sludinot Dieva Vārdu. Pāvests izteica sarūgtinājumu, ka neraugoties uz Korejas Baznīcas brīnišķīgo ticības vēsturi un lielo pastorālo darbu, daudzi jaunieši ļauj sevi savaldzināt patēriņa mītiem un hedonisma ilūzijai. “Taču, jauniešu sirds meklē kaut ko citu, tā ir radīta daudz plašākiem apvāršņiem,” teica Francisks, aicinot Baznīcu rūpēties par jauniešiem, viņus meklēt, tuvināt, uzklausīt, sludināt viņiem Evaņģēlija skaistumu, lai, iekšēji brīvi, viņi kļūtu par priecīgiem patiesības un brālīguma lieciniekiem.

Pāvests pateicās korejiešu svētceļniekiem par vizīti un piesauca svētā Kima Tegona un citu korejiešu mocekļu debesīgo aizbildniecību, lai viņi pasargā savas zemes ļaudis un norāda tiem ceļu.

Vaticannews.va