Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Liepājas diecēzes liturģiskajā kalendārā iekļautas jaunas svētku dienas
28.11.2023 pl. 08:13
Ņemot vērā, ka jau ilgāku laiku Latvijas Baznīcas provinci veido četras diecēzes un katrā no tām veidojas savas svētku dienas, Liepājas diecēze lūdza Dievišķā kulta un Sakramentu disciplīnas dikastēriju iekļaut divas papildu svētku dienas tās liturģiskajā kalendārā.

Saskaņā ar dekrētu no jaunā liturģiskā gada, kas iesākas šā gada 3. decembrī, Liepājas diecēzē tiek noteiktas jaunas svinību un svētku dienas. 7. jūlijā tiks svinētas Kuldīgas Dievmātes svinības. Šī diena Liepājas diecēzē ir svinama kā svinības (sollemnitas). Tāpat turpmāk visā Liepājas diecēzē 7. augustā tiks svinēta Liepājas sv. Jāzepa katedrāles iesvētīšana. Katedrālē šī diena būs svinama kā svinības (sollemnitas), bet pārējās draudzēs kā svētki (festum).

Ja kāda diena liturģiskajā kalendārā ir noteikta kā svinības jeb sollemnitas, tas nozīmē, ka liturģiskā svinēšana ir pielīdzināma svētdienas Svētajai Misei, kur tiek iekļauts dziedājums “Gods Dievam”, svētkiem paredzētie lasījumi (divi lasījumi un Evaņģēlijs) un “Es ticu”, bet ticīgajiem tā nav obligāti svinama svētku diena, kā tas ir obligāto svinību (sollemnitas de praecepto) gadījumā. Obligātās svinības ir pielīdzināmas svētdienai, kas nosaka pienākumu piedalīties Svētajā Misē un atturēties no darbiem. Tādas ir desmit dienas gadā: Kristus dzimšanas svētki, Marijas – Dieva mātes svētki 1. janvārī, Kunga Epifānijas (Zvaigznes diena) svētki 6. janvārī, svētā Jāzepa svētki 19. martā, Kunga debesskāpšana, Kristus Miesas un Asiņu svētki, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki 29. jūnijā, Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki 15. augustā, Visu svēto diena 1. novembrī un vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana 8. decembrī. Savukārt svētku jeb festum Svētās Mises svinēšana sevī ietver dziedājumu “Gods Dievam” un svētkiem paredzētos lasījumus (viens lasījums un Evaņģēlijs). Tas nozīmē, ka svētki liturģiski ir mazāk nozīmīgi nekā svinības.