Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Sāksies Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību
15.01.2024 pl. 09:30
No 18. līdz 25. janvārim kārtējo reizi atzīmēsim Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību. Katru gadu šajā nedēļā dažādu konfesiju kristieši tiek aicināti ne tikai lūgties par vienotību, bet arī tikties ar dažādu konfesiju pārstāvjiem, veidot dialogu un veicināt savstarpēju izpratni par to, kas mūs, kristiešus, vieno.

Katru gadu šai nedēļai kādas valsts vai reģiona dažādu konfesiju kristieši kopīgi izvēlas nedēļas tēmu, kā arī atbilstošus Svēto Rakstu tekstus, gatavo lūgšanu, dievkalpojuma tekstus un pārdomas. Šogad Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību tekstus un tēmu izvēlējās kristieši no Burkinafaso, aicinot pārdomāt Lūkasa evaņģēlija vārdus „Mīli Kungu, savu Dievu, (…) un savu tuvāko – kā sevi pašu.“ (Lk 10, 27), kā arī visu Evaņģēlija fragmentu, kurā izskan šī frāze (Lk 10, 25-37). Šo ekumenisko kristiešu grupu koordinēja kopiena „Chemin Neuf“.

Burikafaso ir valsts Āfrikas kontinenta rietumu daļā un ir 21. lielākā valsts Āfrikas kontinentā. Valsts iedzīvotāju lielākā daļa ir musulmaņi – 64%. Tikai 26% iedzīvotāju ir kristieši, lielākā daļa no viņiem – 20% – ir katoļi. Šī valsts piedzīvo spēcīgu krīzi, kas negatīvi ietekmē sociālo un individuālo drošību. Tā aizsākās 2016. gadā, kad Burkinafaso iedzīvotāji pieredzēja džihādistu uzbrukumus. Šo uzbrukumu rezultātā tika slēgtas skolas, slimnīcas, pašvaldību iestādes, tika nogalināti daudzi civiliedzīvotāji, iznīcināta liela daļa sociālekonomisko un transporta infrastruktūru.

Tieši kristiešu kopienas un dievnami ir bijuši galvenie teroristisko grupu uzbrukumu mērķi. Dievkalpojumu un lūgšanu laikā tika nogalināti priesteri, mācītāji, katehisti, daudzi tika nolaupīti, un par viņu likteni joprojām nav drošu ziņu. Laikā, kad tapa Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību teksti, 22% valsts teritorijas kontrolēja grupējumi, kas nav saistīti ar valsts varu. Šajā situācijā kristiešiem nav iespēju brīvi un atklāti praktizēt savu ticību. Turklāt nerimstošā terorisma dēļ lielākā daļa baznīcu ir slēgtas. Lielajās pilsētās dievkalpojumi un lūgšanas dievnamos notiek, bet saīsinātā formā, un ir iespējami vienīgi policijas uzraudzībā, lai nodrošinātu ticīgo drošību.

Lai atzīmētu Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību savā draudzē, ikvienam ir iespēja izmantot Burkinafaso kristiešu sagatavoto materiālu. Tas ir pieejams ŠEIT septiņās valodās un ietver informāciju par kristiešu kopienu Burkinafaso un materiāla gatavošanas laiku, kā arī ieteikumus ekumenisku lūgšanu un dievkalpojumu rīkošanai šīs nedēļas atzīmēšanai. 

Rīgas Svētā Alberta baznīcā Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību noslēgumā, 25. janvārī, pl. 18 notiks ekumenisks lūgšanu vakars, kurā piedalīsies Latvijas Katoļu Baznīcas un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskapi, mācītāji un pārstāvji, Latvijas Baptistu draudžu savienības garīdznieki un pārstāvji, Armēņu baznīcas, Krievu un latviešu Vasarssvētku draudzes (Dzīvības avots un Labā vēsts), draudžu “Kristus pasaulei” un „Jaunā paaudze“ garīdznieki un pārstāvji. Vakara gaitā plānota kopīga slavēšana, pielūgsme, uzrunas, kā arī aizlūgšanas.

KABIA
Foto: Cathopic.com