Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Īstenots projekts Rojas katoļu baznīcas labiekārtošanā
08.04.2024 pl. 08:05
Biedrība “Talsu partnerība” 2022. gada aprīlī izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Izskatot konkursa projektu noteikumus, Rojas katoļu draudze nolēma iesniegt projekta pieteikumu – “Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai” ar ieceri “Rojas Romas katoļu baznīcas ēkas kreisā spārna vienkāršota atjaunošana”.

“Talsu partnerība” un Ziemeļkurzemes Reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja projektu, kura izmaksas ietvēra gan publisko finansējumu, gan Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu. Projektā plānojām paplašināt baznīcas ēkas publisku pieejamību sabiedrībai, neatkarīgi no konfesionālās piederības, un tās izmantošanas iespējas. Sakārtotā apkārtne un labiekārtotais trešais spārns ļaus piedāvāt bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem interesantas, kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, vadīt svētdienas skolas nodarbības, pieaugušie varētu iziet individuāli vadīto rekolekciju programmu.

Projekta rezultātā ir izbūvētas četras viesu īslaicīgas uzturēšanās guļamtelpas, draudzes zāle/sanāksmju telpa, virtuve, divas dušas/tualetes telpas, ierīkota apkure, ūdens/kanalizācija, ievilkta elektrība, ierīkota ventilācija. Telpas nebūs komerciāla rakstura, un uzturēšana tiks nodrošināta ar draudzes locekļu brīvprātīgo darbu.

Draudze sirsnīgi pateicas Zemkopības ministrijai un Lauku atbalsta dienestam, biedrībai “Talsu partnerība” par reliģisko organizāciju aktivitāšu un ieceru atbalstīšanu, Talsu novada domei par piešķirto līdzfinansējumu projekta sekmīgai pabeigšanai, SIA “Kalvas” par ļoti kvalitatīvi paveiktajiem būvdarbiem.

Par iespējām izmantot jaunizbūvētās telpas jāsazinās ar Rojas draudzē kalpojošo priesteri Arni Sulejmanovu: tālr. 22335072.

Valentīna Kaža
"Nāc", Nr. 137