Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Latvijas konsekrēto piedāvājums Jubilejas gadam
15.04.2024 pl. 08:11
Latvijas konsekrētie vēlas piedāvāt Latvijas draudzēm un kopienām tikšanās, kuru laikā būtu iespēja vairāk uzzināt par Jubilejas gadu un tam sagatavoties.

Konsekrēto personu konferences Latvijā prezidents Jānis Meļņikovs SJ norāda: “Atbildot pāvesta aicinājumam svinēt Jubilejas gadu ar devīzi “Cerības svētceļnieki” un 2024. gadu veltīt tam, lai sagatavotos jubilejai ar lūgšanu, Latvijas konsekrētie piedāvā Jubilejas gada misiju laiku – rekolekcijas.” Šajā laikā draudzēs un kopienās tiks organizētas misijas-rekolekcijas, kuru laikā varēs uzzināt par Jubilejas gadu un lūgšanā tam gatavoties, izmantojot pāvesta Franciska katehēzes par lūgšanu “Lūgšanu piezīmes”. Tā būtu iespēja lūgties un “atgūt vēlmi būt Kunga klātbūtnē, klausīties Viņā un pielūgt Viņu”. Šajās tikšanās reizēs konsekrētie dalītos savā lūgšanas, garīgās dzīves un aicinājuma pieredzē.

Konsekrēto personu konference jau ir izveidojusi koordinācijas grupu, kuras pienākumos ietilpst plānot šīs tikšanās, kas varētu ilgt no vienas stundas līdz vienai dienai, pielāgojoties draudzes vai kopienas vajadzībām. Samaksa par tām būtu draudzes vai kopienas ziedojums Konsekrēto konferencei.

Lai pieteiktu sev vēlamo misijas laiku, lūgums sazināties ar kādu no koordinācijas grupas pārstāvjiem: tēvu Romānu MIC (28369661), māsu Diānu OP (26177063) vai Ritu no kustības “Pro Sanctitate” (26319789).