Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

"Bonifatiuswerk" nodod trīs Boni busus Liepājas diecēzei
30.04.2024 pl. 08:03

Trešdien, 24. aprīlī, "Bonifatiuswerk" ģenerālsekretārs monsinjors Georgs Ostins nodeva trīs dzeltenos BONI busus Liepājas diecēzes vajadzībām. Talsu Vissv. Jaunavas Marijas draudze, Liepājas diecēze un Liepājas Svētā Mārtiņa māja katrs saņēma atjaunotu mikroautobusu.

"Būtiska kopienas dzīves sastāvdaļa ir personiskas tikšanās. Katrs BONI buss palīdz kopienām kļūt par dzīvīgu ticības vietu. Esam gandarīti, ka varam sniegt nepieciešamo palīdzību un būt ticības atbalsts BONI busu veidā," saka monsinjors Georgs Ostins, "Bonifatiuswerk" ģenerālsekretārs. Atceļā uz Latviju tiek vesti arī tādi dāvināti reliģiski priekšmeti kā krucifiksi un svēto statujas, kas nākotnē tiks izmantoti Latvijas draudžu iekārtošanai.

Jaunavas Marijas draudze atrodas Talsos, Liepājas diecēzes ziemeļaustrumos. Tajā ietilpst aptuveni 30 pilsētas ar trim baznīcām un diviem kopienas centriem. Šī plašuma dēļ diasporas situācija ir īpaši jūtama. Tagad saņemtais BONI buss ir paredzēts, lai dotu iespēju draudzes locekļiem apmeklēt dievkalpojumus. Mikroautuobuss atvieglo arī tādu pasākumu organizēšanu kā svētceļojumi vai rekolekcijas un tādējādi palīdz veidot sava veida saikni starp diasporā dzīvojošajiem katoļiem.

Pirms deviņiem gadiem Liepājas diecēze no "Bonifatiuswerk" saņēma atjaunotu BONI busu, kas sniedza vērtīgus palīdzību un bija pieejams vairākām grupām pēc vajadzības. Darba dienās šo mikroautobusu varēja izmantot Liepājas katoļu skola, savukārt nedēļas nogalēs to izmantoja, lai nogādātu ticīgos uz baznīcu un no tās. Tagad, kad BONI buss ir vairāk nekā 20 gadus vecs un tam ir nepieciešams lielāks remonts, tas tiek nomainīts. Jaunākais mikroautobuss, kas arī ir pilnībā izremontēts, pārņems sava priekšgājēja uzdevumus un tiks izmantots visdažādākajiem mērķiem.

Mārtiņmāja ir labdarības organizācija, kas rūpējas par vientuļām mātēm un viņu bērniem. Mārtiņmāja paļaujas uz pārtikas un apģērbu ziedojumiem, kas iepriekš tika savākti ar "parastu" automašīnu. Ar šo automašīnu līdz šim ir veikti arī braucieni kopā ar mātēm un viņu bērniem pie ārstiem, uz slimnīcu vai uz dažādiem pasākumiem. Tomēr šis transportlīdzeklis nav piemērots pieprasījumam - tagad saņemtais BONI buss ir risinājums. Ar to var pārvadāt ne tikai vairāk ziedojumu, bet arī vairākas māmiņas vienlaicīgi. Ietaupot laiku, iespējams sniegt lielāku un ātrāku palīdzību māmiņām un viņu bērniem.