Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Būs iespēja iepazīt Francijā radītu katehēzes metodi bērniem
07.06.2024 pl. 13:41
Laikā no 27. līdz 30. jūnijam Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) sadarbībā ar Dzīvības Mātes institūtu organizēs kursus par īpašu katehēzes metodi bērniem “Ieiet mīlestības dialogā ar dzīvo Dievu”. Semināra laikā interesenti tiks iepazīstināti ar ticības tālāknodošanas teologālo metodi, kas veicina bērnu ievadīšanu personīgās attiecībās ar Dievu.

Metode tika izstrādāta Francijā Dzīvības Mātes instītūtā (Notre-Dame de vie). Tās autore ir institūta pārstāve Noele Leduka. Katehēze ir domāta bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam. Tai ir arī izstrādātas grāmatas, kā arī materiāli, kas tiek izmantoti katehēzē, piemēram, silueti, kas attēlo Jēzus dzīves ainas, dziesmas. Katehēžu saturs iet kopsolī ar liturģisko gadu, tās ietver praktiskas nodarbības un garīgās dzīves formāciju, kā arī atsauces uz Baznīcas maģistērija dokumentiem. Katehēzes ietvaros bērni jau kopš piecu gadu vecuma tiek ievadīti klusajā lūgšanā, katram vecumam piedāvājot atbilstošu lūgšanas laiku. “Dzīvā Dieva pieredze ir izšķiroša, lai bērns ticētu dzīvajam Dievam, kurš viņu mīl un ar kuru var sarunāties, kurš rūpējas par cilvēku un kurš ir atklājis savu mīlestību Svētajos Rakstos,” uzsver B. Brūdere. Tāpat katehēzes mērķis ir katru bērnu ievadīt Baznīcas dzīvē, lai ikviens no viņiem kļūtu par liecinieku. Tā tiek izmantota jau vairākās valstīs draudzēs un skolās, piemēram, Francijā, Spānijā, Itālijā, Polijā, Lietuvā, kā arī ASV, atsevišķās Dienvidamerikas un Āzijas valstīs.

Kā norāda RARZI docētāja Baiba Brūdere, šīs “metodes mērķis ir vairāk nekā tikai sagatavot Pirmajai grēksūdzei un Pirmajai Svētajai komūnijai. Aktuālā problēma, un ne tikai pie mums, bet daudzās valstīs, ir tā, ka par katehēzes mērķi tiek izvirzīta nepieciešamība saņemt sakramentu. Bērni gatavojas, saņem Komūniju, bet pēc tam nereti viņus Baznīcā vairs neredzam. Izvirzītais mērķis ir bijis pārāk tuvredzīgs. Tāpēc jau pirms vairāk nekā 30 gadiem tika izstrādāta šī “teologālā metode”, teologālā, – jo mērķis ir vest bērnus pie dzīvā Dieva, palīdzēt viņiem veidot personiskas attiecības ar dzīvo Dievu, atklāt viņiem Dieva mīlestību un mūsu dziļo identitāti – būt Dieva bērniem”.

Jūnija beigās seminārā būs iespēja gūt pirmo priekšstatu par teologālo katehēzes metodi. Ja dalībnieku vidū radīsies interese šo metodi izmantot, tad turpināsies apmācība. Seminārs notiks franču valodā ar tulkojumu uz latviešu valodu. Lai piedalītos seminārā, līdz 17. jūnijam jāsazinās ar RARZI Katehēzes centra vadītāju Lolitu Ērgli (e-pasts: lolita_ergle@inbox.lv, tālr.nr.:29527064). Seminārs norisināsies RARZI telpās Rīgā, Katoļu ielā 16 b. Dalības maksa – 50 eiro.

KABIA
Ilustratīvs foto:
Unsplash.com/Aaron Burden