Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Svētceļnieki devušies ceļā, lai piedalītos Dievmātes svētkos Kuldīgā
02.07.2024 pl. 20:53
2. jūlijā pēc rīta Sv. Mises pulksten astoņos no Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles izgāja svētceļnieku grupa uz Kuldīgas svētvietu. Kā iepriekš jau tika ziņots, ar šo gadu diecēzes liturģiskajā kalendārā ir jauna svinību diena Vissv. Jaunavas Marijas no Kuldīgas godam.

Svētceļnieki piedalīsies šajās svinībās. Svētceļojuma ceļš no Liepājas līdz Kuldīgai vīsies cauri Saraiķiem, Pāvilostai, Jūrkalnei un Alsungai. Kopumā tiks noieti aptuveni 110 kilometri. Ceļā tiks pardomāts par Dievmātes tēlu Svētajos Rakstos un kā viņas dzīve var kalpot mums par paraugu.

Kuldīgas svētvietā 6. jūlijā plkst. 19.00 sāksies Vesperes un Vissv. Sakramenta adorācija, kas ilgs lidz 21.00. 7. jūlijā plkst. 11.00 Vissv. Sakramenta uzstādāšana, Dieva žēlsirdības kronītis, Rožukronis un Vissv. Jēzus Sirds litānija. Plkst.12.00 Sv. Mise, Dievmātes litānija, Euharistiskā procesija un agape.