Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Rekolekcijas Aizputē
15.03.2005 pl. 23:24

Ieva Liede

12. martā Liepājas Sv. Jāzepa draudzes katehēti tika aicināti uz rekolekcijām, kuras notika Aizputē.

Rekolekciju tēma bija „Laju loma Baznīcā”, un tās vadīja Viduskurzemes dekāns un Neatkarīgā Maltas Bruņinieku Ordeņa maģistrāta kapelāns Gatis Bezdelīga.

Klausījāmies divas konferences, piedalījāmies diskusijās un kopā svinējām Svēto Misi jaunajā Aizputes baznīcā. ieklausījāmies Mateja evaņģēlija vārdos par vīna dārzu un tur aicinātajiem strādniekiem (Mt 20,1-16). Šis evaņģēlija fragments palīdzēja katram no mums pārdomāt savu atbildi uz Jēzus aicinājumu „strādāt vīna dārzā”, kas ir Baznīca. no mums vispirms tiek prasīta gatavība doties „vīna dārzā”, atbildot aicinājumam, Dievs katram arī dāvā nepieciešamās žēlastības, lai to pildītu. Kā uzsvēra priesteris Gatis, augļi nav atkarīgi tikai no mums, bet liela nozīme mūsu kalpošanā ir Euharistijai, kura dāvā spēku un izturību tālākajam darbam.

Mēs kopā veidojam Baznīcu – priesteri un laji, tādēļ kopīgā diskusijā pārrunājām – kā iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēkus, īpaši vīriešus, draudzes dzīvē, kā arī – kas traucē ziedot savu laiku draudzes dzīves veidošanai. Centāmies saprast kā mēs Baznīcu reprezentējam citiem, kādas iespējas redzam sadarbībai starp priesteri un laju.

Noslēgumā katrs rekolekciju dalībnieks izteica savu vērtējumu kopīgi aizvadītajai dienai, iegūtajam. Visi bijām vienisprātis, ka šādas dienas, kad varam izrauties no ikdienas pienākumiem, doties uz kādu citu vietu un garīgi bagātināties, ir ļoti nepieciešamas. Forma, veids – kā šādas dienas rīkot var būt dažāds...

Sirsnīgs paldies dekānam Gatim Bezdelīgam par atsaucību, ziedoto laiku un priesterim Mariušam Kempam par laipno uzņemšanu!

Ieva Liede