Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Lieldienas Sv. Jāzepa draudzes svētdienas skolā
04.04.2005 pl. 14:31

Ieva Liede

Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles svētdienas skolas skolēni un skolotāji 3. aprīlī – Kunga žēlsirdības svētdienā, pulcējās Liepājas Katoļu pamatskolā, lai kopīgi svinētu Kristus augšāmcelšanos.

Mīļi viesi bija priesteris Marcins Vozņaks, paulīniešu tēvs Mariušs Malkinskis un muzicējošo bērnu ansamblīša vadītāja Dace Milzere, kuri pildīja arī „bargās” žūrijas pienākumus.

Svinīgo kopā sanākšanu iesākām ar lūgšanu par mirušā pāvesta Jāņa Pāvila II dvēseli, kurā mūs vadīja M. Vozņaks. Noslēgumā, savukārt, pr. M.Malkinskis visiem iemācīja dziesmu poļu valodā „Smaidīgs svētais” (Święty Uśmiechnięty), kuru dziedājuši bērni pāvesta vizītes laikā Polijā.

Svētā Jāzepa draudzes svētdienas skolā darbojas 5 dažādu vecumu grupas, kurās skolēni tiekas katru svētdienu 15.00 un ar skolotāju palīdzību padziļina savu ticību, iepazīst Dievu. Lieldienas šoreiz bija kā iespēja katram parādīt savas zināšanas par svētdienas skolā apgūto, jo visas grupas piedalījās viktorīnā ar dažādiem uzdevumiem. Pirmais uzdevums bija – nosaukuma izdomāšana un prezentēšana. Visjaunākā grupa sevi nosauca par „Laimes luteklīšiem”, Komūnijas grupa par „Miera nesējiem”, Pēckomūnijas grupa par „Jautrajiem cālīšiem”, pusaudži sev izvēlējās nosaukumu „Lieldieņi”, bet jaunieši sevi nodēvēja par „Katedrāles pirmajiem gājputniem”, to skaidrojot tā, ka pirmie uzsākuši svētdienas skolu un pirmie to arī beigs.

Žūrija ļoti uzmanīgi sekoja līdzi visu uzdevumu izpildei, vērtējot atraktivitāti, pareizību un kvalitāti. Gan mazie, gan lielie parādīja savas spējas pareizi, no atsevišķiem vārdiem izveidot evaņģēlija tekstu, skaidrot simbolus, kas saistīti ar Jēzus dzīvi un nāvi, atrast tekstā kļūdas un mēmajā šovā attēlot kādu Bībeles sižetu. Visi ar prieku, lielu aizrautību darbojās paši un sekoja līdzi citu sniegumam. Noslēgumā visus gaidīja Edgara Paegles (12 g.) sagatavotais pārsteigums – paša rokām gatavotās raķetes palaišana, kas ar pirmo mēģinājumu gan negribēja pacelties, bet pacietība un neatlaidība tomēr tai palīdzēja uzšauties zilajās debesīs!

Sirsnīgs paldies pusaudžu grupas svētdienas skolas skolotājai Andrai Pumpurai par ieguldīto darbu uzdevumu sagatavošanā un visiem skolotājiem – Sigitai Jansonei, Andai Karulei, Aijai Niedolai, Ivetai Lācei-Lāceklei, Oksanai Vasilevskai par ilgus gadus veltīto laiku, mīlestību un izdomu, lai svētdienas skola bērniem būtu vieta, kur satikties ar Dievu!

Svētdienas skolas vadītāja Ieva Liede

 ~ Attēlu galerija ~
(uzklikšķiniet uz attēla, lai to palielinātu)

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11.

1. Par paveikto prieks pašiem un arī citiem!
2. „Pirmie katedrāles gājputni” rāda, ko var.
3. „Laimes luteklīši” bez grūtībām sarindoja Jēzus dzīves notikumus pareizā secībā.
4. „Lieldieņi” prot būt arī uzmanīgi vērotāji.
5. Vieglāk ir tad, ja „galvas saliek kopā”.
6. Žūrija ir „kaujas gatavībā” – no kreisās pr. Marcins Vozņaks, Dace Milzere, t. Mariušs Malkinskis.
7. Kā vēl labāk attēlot Mariju un Jāzepu?
8. Neizpalika arī svētku galds.
9. Iemācīties dziesmu poļu valodā nemaz nav grūti!
10. Edgars „pielaiž uguni” pašdarinātajai raķetei.
11. Edgara palaistā raķete ir veiksmīgi pacēlusies!