Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Pāvesta piemiņai veltīts koncerts
19.04.2005 pl. 07:00

Agnese Strazdiņa, RARZI

16.aprīļa pēcpusdienā Rīgā, Sv. Jēkaba katedrālē notika Pāvesta Jāņa Pāvila II piemiņai veltītais koncerts. Zīmīgi, ka šis koncerts norisinājās tieši dienā, kad Baznīcā noslēdzās deviņu dienu piemiņas mises pāvesta nodomā.

Šajā koncertā piedalījās profesionālais pūtēju orķestris “Rīga” (mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Jānis Puriņš); Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas kamerkoris “Fortius” (mākslinieciskā vadītāja Māra Marnauza); Jāzepa Mediņa mūzikas skolas zēnu koris (diriģents Romāns Vanags); kā arī solisti – Evita Zālīte (soprāns), Arvīds Klišāns (mežrags), Māris Villerušs (čells) un Andris Puriņš (ērģeles). Programmā bija iekļauti Johana Sebastiana Baha, Sēzara Franka, Jāņa Ivanova, Friģeša Hidaša, Zdeneka Lukaša, Endrū Loida Vēbera, Riharda Dubras un Urmasa Sisaska skaņdarbi. 

Koncerta sākumā visus klātesošos uzrunāja diakons Gunārs Konstantinovs, atsaucot atmiņā pāvesta vizīti Latvijā, kas notika 1993.gada septembrī. Viņš citēja pāvesta vārdus, kurus Svētais Tēvs teica tikko ierodoties Latvijā:

Pirmais, ko izjūtu, ierodoties jūsu Tēvijā, ir pateicība Dievam par man piešķirto dāvanu – par iespēju noskūpstīt latviešu zemi un tikties ar tās cildeno tautu. Jau sen esmu lūdzis no Dieva žēlastību apmeklēt Baltijas valstis un šodien, nesot miera sveicienu visiem Latvijas iedzīvotājiem, varu paust savu cieņu jūsu zemei, kas atrodas Baltijas, šī Eiropas reģiona centrā.”

Viss koncerts norisinājās pāvesta piemiņas gaisotnē, jo daudziem vēl spilgtā atmiņā bija Svētā Tēva vizīte Latvijā. Koncerta laikā un arī īsi pēc tā daudzu cilvēku acīs bija redzamas saviļņojuma asaras.

Koncerta noslēgumā mūs atkal uzrunāja diakons Gunārs Konstantinovs, kurš mums atgādināja pāvesta izteikto novēlējumu, šķiroties no Latvijas zemes:

Labais ne vienmēr ir izdevīgs. Tā īstenošana prasa drosmi, augstsirdību, arī atteikšanos, taču dāvā mierīgu un drošu savstarpējo sadzīvi. Tādēļ vairojiet labo, tiecoties arvien pēc tā, kas labāks, un to iemantosiet tiklab kā ar savu personīgo, tā kopējo izvēli, kurai jābūt brīvai no jebkāda egoisma.

Lūk, tieši to gribu jums vēlēt, atvadoties no Latvijas. Es lūdzu Dievu, lai Viņš uzklausītu minēto vēlējumu un arī šo: lai latviešu centieni pēc miera rastu vienprātīgu atbalsi starptautiskā mērogā un it īpaši vēsturiski un ģeogrāfiski tuvējo tautu vidū.”

Šiem citētajiem Svētā Tēva vārdiem sekoja klusuma brīdis, ar kuru arī noslēdzās šis pāvesta Jāņa Pāvila II piemiņai veltītais koncerts.

Agnese Strazdiņa, RARZI