Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Bīskapija  Draudzes

Liepājas Sv. Dominika draudze
 • Adrese: Jelgavas iela 17, Liepāja, LV-3401
 • Prāvests: Oskars Jabloņskis OP. Tel.: 63480051; mob.: 26313485 (LMT), 29742198 (Tele2)
 • Dievkalpojumu laiki:

  Svētdienās:
  09:30 - grēksūdze / rožukroņa lūgšana (krievu val.)
  10:00 - Sv. Mise (krievu val.)
  11:10 - dziedāšanas mēģinājums Sv.Misei
  11:30 - grēksūdze
  11:50 - Rožukroņa lūgšana (1 noslēpums) vai cita liturģiskam laikam atbilstoša lūgšana
  12:00 - Svētā Mise (latv. val.)

  Darbdienās:
  18:00 - grēksūdze
  18:30 - Sv.Mise, Vesperes

  Sestdienās:
  11:30 - grēksūdze
  12:00 - Sv. Mise

* * *

No oktobra līdz maijam:

Vissvētākā Sakramenta adorācija: ceturtdienās 19:20 – 20:00 (klusumā vai 4. ceturtdienā ar dziedājumiem)

Trešdienās: 19:05 Lectio Divina krievu val. (br. Jaceks OP)
                   19:20 mēģinājums Sholai

* * *

Sv.Dominika baznīca atvērta pusstundu pirms Sv.Mises un līdz dievkalpojuma beigām.

Priesteri ir sastopami katru dienu pirms un pēc Sv. Mises.

Iespējams pieteikt: bērnu kristības, laulības, slimo apmeklēšanu, kristīgo apbēdīšanu, sagatavoties kristībām, grēksūdzei, Sv. Komūnijas pieņemšanai (iesvētīšanai) un iestiprināšanai; māju, dzīvokļu, darbavietu, automašīnu svētīšanu.

Svētdienas skola svētdienās plkst. 11:00. Katehēze pieaugušajiem pēc vienošanās.

Kapusvētki: Jaunliepājas Vecajos katoļu kapos jūlija pēdējā svētdienā plkst. 14:00.

Par draudzi internetā: Facebook.com/dominikadraudze1, Bralidominikani.blogspot.com
E-pasts: