Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Bīskapija  Draudzes

Saldus Sv. Pētera un Pāvila draudze
 • Adrese: J. Rozentāla ielā16, Saldus, LV-3801
 • Administrators: Valdis Drīksna
 • Pastāvīgais diakons: Jānis Radziņš (tel.: 29226626)
 • Dievkalpojumu laiki:
  Otrdiena       18:00 Sv. Mise
  Trešdiena     08:00 Sv. Mise
  Ceturtdiena  18:00 Sv. Mise
  Piektdiena    18:00 Sv. Mise
  Sestdiena     18:00 Sv. Mise
  Svētdiena    11:00 Sv. Mise
   
 • Adorācija: piektdienās 09:00-17:00
 • Baznīca atvērta: O.;C.;P.;S. 08:00-19:00
 • Svētdienas skola: svētdienās 10.00.
 • Kontakttālrunis: E-pasts: rkb@saldus.lv.

~~~

Romas katoļu baznīca un pils kapela Saldū ir pastāvējusi jau 15.gadsimtā vācu ordeņa laikos (minēta 1461. gadā). Toreiz šo apdzīvoto vietu sauca par Frauenburgu. Savukārt draudze dibināta 1923. gadā un tajā ir bijis 1000 draudzes locekļu. Draudze ir pulcējusies vecajā Cieceres pagastmājā „Kalnmuižā” – tehnikumā un arī Purvakroga mājā.

1937. gadā pāvests Pijs XI nodibina Liepājas bīskapiju, kuras sastāvā ir arī Saldus draudze, no Kuldīgas Saldus draudzi apkalpoja prāvests Juliāns Vaivods, vēlākais kardināls.

1940. gada 16. februārī Liepājas bīskapija nopērk Saldus pilsētā zemi baznīcas celtniecībai 2`250 m2 platībā. Baznīcas celtniecība norit līdz pat II Pasaules kara sākumam. Kara laikā jaunbūve tiek nopostīta.

1947. gadā Kalna ielā 11 katoļu draudze uzsāk baznīcas celtniecību jaunā prāvesta Birkava vadībā. Taču 1952. gadā Komunistiskās partijas komiteja jaunbūvi „likumīgi” atsavināja ar visiem būvmateriāliem.

1953. gadā prāvests Alberts Leitāns nopērk māju Saldus pilsētā Lielā ielā 49 un to piemēro draudzes vajadzībām. No 1963. gada līdz 1982. gadam Saldus draudzē strādā prāvests Jānis Lubāns, kurš pārbūvē baznīcas iekšējo interjeru.

1996. gadā par prāvestu ieceļ tagadējo dekānu Gati Bezdelīgu. 1998. gadā 25. februārī draudze tiek nominēta par Viduskurzemes dekāna rezidenci. No Saldus tiek apkalpotas Brocēnu, Ezeres, Silaiņu, Bruzilu, Lutriņu, Šķēdes, Lēnu, Zirņu, Kalnu un Skrundas draudzes.

Vēl Saldus draudzē darbojas „Marijas Leģions”, kurš aprūpē slimniekus Saldus Medicīnas Centrā, kā arī slimos un vecos draudzes locekļus.

1999. gada rudenī sākās jaunās Sv. Pētera un Pāvila baznīcas celtniecība. Projektu izstrādāja Saldus arhitekts Aigars Andersons. 30. oktobrī Liepājas bīskaps Andrejs Ārvaldis Brumanis iesvētīja jaunās baznīcas pamatakmeni.

Pašlaik Saldus draudzē ir 2000 draudzes locekļu, to apkalpo prāvests Andrejs Mediņš. 

2008.gada 6. septembrī Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis, klātesot Apustuliskajam Nuncijam Baltijas valstīs arhibīskapam Peteram Stefanam Curbrigenam, Liepājas bīskapam emeritus Ārvaldim Andrejam Brumanim, Jelgavas un Zemgales bīskapam Antonam Justam konsekrēja jauno sv. Apustuļu Pētera un Pāvila baznīcu.