Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Bīskapija  Draudzes

Ventspils Sv. Krusta draudze
 • Prāvests:  Juris Krisūns OSPPE, mob.: 26474648
 • Vikārs: Mariušs Malkinskis OSPPE 
 • Adrese: Jūras iela 32/34, Ventspils, LV-3601
 • Draudzes kanceleja:
  Katoļu iela 13, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622361.
  Klostera tēvus var satikt pēc katras Sv. Mises sakristijā, citā laikā priestera mājā.

 • Dievkalpojumu laiki:
  Pirmdiena    08:00 Sv.Mise
  Otrdiena      18:00 Sv.Mise
  Trešdiena    18:00 Sv.Mise (poļu val.)
  Ceturtdiena 18:00 Sv.Mise
  Piektdiena   18:00 Sv.Mise
  Sestdiena    18:00 Sv.Mise
  Svētdiena   09:00 Sv.Mise (poļu val.), 11:00 Sv.Mise (latv. val.) 

Svētku dienās, kas iekrīt ārpus svētdienas Sv. Mise plkst. 09:00 (poļu val.), plkst. 11:00  un 18:00 (latv. val.).

 • Katru darba dienu 1715 Rožukronis, Dieva Žēlsirdības kronītis, svētdienās Rožukronis 1030, Oktobrī Rožukroņa mēnesī darba dienās 1700, svētdienās un svētku dienās 1200.
 • Katru trešdienu no rīta pēc sv. Mises latviešu val. un vakarā pēc sv. Mises poļu val. Novenna Nemitīgās Palīdzības Dievmātes godam.
 • Mēneša I svētdienā 1000 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, adorācija, 12:00 Jēzus Sirds dievkalpojums, procesija.
 • Mēneša I ceturtdienā, pēc sv. Mises 1800 Svētā stunda.
 • Mēneša I piektdienā, pēc sv. Mises 800 Jēzus Sirds dievkalpojums poļu valodā, pēc sv. Mises 1800 Jēzus Sirds dievkalpojums Latviešu valodā.
 • Mēneša I sestdienā, pēc sv. Mises 1800 Bezvainīgās Marijas Sirds godināšana. Dievmātes litānija dziedāta latīņu val. pēc paulīniešu melodijas. 
 • Katru svētdienu pēc sv. Mises 9:00 un 11:00 katehēze pieaugušajiem baznīcā.

Vissvētākā Sakramenta adorācija:

 • mēneša I piektdienā 17:00,
 • mēneša I svētdienā 10:00.

Krustaceļš (Lielā gavēņa laikā):

 • Svētdiena (latviešu val.) 1000
 • Trešdiena (poļu val.) 1645
 • Piektdiena (latviešu val.) 1700

Rūgtās asaras… (Lielā Gavēņa laikā):

 • Svētdiena 800 (poļu val.)
 • Svētdienās 1200 (latviešu val.)

Grēksūdze:

 • Darba dienās 20 min. pirms sv. Mises
 • Svētdienās un svētku dienās 30 min. pirms sv. Mises

Slimnieku apmeklēšana:

 • Katra mēneša I piektdiena

Svētdienas skola: Godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna mājā, Katoļu ielā 13a

 • 13:00 – bērniem
 • 14:00 – jauniešiem
 • 15:00– pieaugušajiem

Pieteikties pie: T. Jura Krisūna OSPPE, mob. 26474648

Tikšanās: katoļu ielā 13a

 • Laulātajiem: svētdienās 17:00.
 • Marijas Leģions: svētdienās pēc Summas.
 • Harizmātiskā kopiena "Klints": ceturtdienās 19:30