Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Informatīvā izdevuma „Nāc” 26. numurs - krāsains!
04.05.2005 pl. 16:19

Ieva Liede

Šoreiz Kurzemes bīskapijas informatīvā izdevuma numurs veltīts Vasarsvētkiem un tā moto ir: Nāc, Svētais Gars, un atjauno zemes vaigu!

Pirmo reizi varam rokās paņemt krāsainu numuru, kas ļauj aprakstītos notikumus padarīt dzīvākus un vizuāli vieglāk uztveramus.

Liepājas un Kurzemes bīskapa Vilhelma Lapeļa uzrunā varam iepazīties ar Svētā Gara dažādo lomu un darbību, kas palīdzēs ikkatram sagatavoties dziļākai Vasarsvētku izpratnei.

Tā kā „Nāc” 26. numurs tapa laikā, kad katoļu Baznīca atvadījās no pāvesta Jāņa Pāvila II un sagaidīja jauno pāvestu Benediktu XVI, tad šie svarīgie notikumi arī atspoguļoti, dodot iespēju iepazīties ar izvilkumiem no Jāņa Pāvila II „Garīgā testamenta” un, lasot nelielu ieskatu Benedikta XVI biogrāfijā, kā arī pāvesta simbolu skaidrojumā.

Turpinām iepazīstināt ar godināmo bīskapu Boļeslavu Sloskānu, kurš savā dzīvē apliecinājis mīlestību Baznīcai un tās garīgajiem ganiem – pāvestiem, lūgšanu par Svēto Tēvu, padarot par svarīgu savas ikdienas pienākumu.

Izdevuma vidējā atvērumā – 4., 5. lpp. lasām par Saldus draudzi, tās dažādu paaudžu aktīvajiem locekļiem, kuri katrs savā veidā atraduši piederību savai draudzei.

Jau piekto reizi varam lasīt rubriku „Atbildes uz interesantiem jautājumiem”, kur dominikāņu tēvs Jaceks Salijs sarunā sniedz atbildes uz svarīgiem jautājumiem, šoreiz par iemesliem, kāpēc talanti starp cilvēkiem sadalīti nevienādi. Sirsnīgs paldies Guntai Ķupei, kura pašaizliedzīgi un ar lielu atbildību palīdz rakstu tulkošanā no poļu valodas!

Kā palīgs lūgšanu dzīvei publicēta Bībeles rožukroņa Gaismas daļa, savukārt ar rožukroņa Sāpīgo un Augstās godības daļām varat iepazīties „Nāc” 24. un 25. numurā.

Vēlu visiem lasītājiem patīkamus brīžus kopā ar „Nāc” un Dieva svētību, mūs katru uzrunājot caur rakstīto vārdu!

„Nāc” redaktore Ieva Liede

~~~

„Nāc” var iegādāties:

 • visās Kurzemes katoļu baznīcās,
 • Rīgā -
  • sv. Jēkaba katedrālē,
  • sv. Marijas Magdalēnas,
  • sv. Jāzepa,
  • Sāpju Dievmātes un Kristus Karaļa baznīcās,
  • Kūrijas un Garīgā Semināra grāmatu galdos,
 • kā arī -
  Aglonā, Aknīstē, Cēsīs, Daugavpilī, Dvietē, Gaigalavā, Gulbenē, Ilūkstē, Izvaltā, Jaunjelgavā, Jelgavā, Jezupovā, Kārsavā, Krāslavā, Ludzā, Ogrē, Preiļos, Piedrujā, Pieniņos, Rēzeknē, Siguldā, Subatē, Tilžā, Valmierā, Varakļānos, Viļakā.