Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Bīskapija  Draudzes

Kalnu Sv. Agates draudze
  • Adrese: Kalnu Sv. Agates baznīca, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3898.
  • Administrators: Valdis Drīksna (tel.: 25146300)
    Pastāvīgais diakons: Jānis Radziņš (tel.: 29226626)
  • Dievkalpojumi:
    mēneša 1. svētdiena pl. 13:00 Sv. Komūnijas rits
    mēneša 3. svētdiena pl. 13:00 Sv. Mise
  • Draudzes titulsvētki: Sv. Agatas diena

~~~

Svētās Agates draudze atrodas Saldus novada Nīgrandes pagastā Kalnu ciemā, netālu no Lietuvas robežas. 62 km no Saldus.

Draudzi dibināja 2004. gada 16. decembrī Liepājas bīskaps Vilhelms Lapelis.

Dievkalpojumi Nīgrandes pag. iesākās 2002. gada rudenī, tie tika noturēti Nīgrandes ev. Lut. baznīcā vienu riezi mēnesī. Svētdienas skola notiek arī no 2002. gada rudens Kalnu bērnudārzā divas reizes mēnesī. Svētdienas skolas nodarbībās piedalās 20 cilvēki divās vecuma grupās - pieaugušo un bērnu grupās.

Kalnu ciemā atrodas nepabeigta celtne – kapliča. Iesākta celt 1989. gadā kolhoza „Jaunais Komunārs” priekšsēdētāja Jāņa Blūma darbības laikā pēc Ulda Pīlēna projekta. Kalnu ļaudis nolēma šo celtni pārņemt un uzcelt baznīcu draudzes vajadzībām. Nīgrandes pagasts 2004. gada 5. februārī, Sv. Agates dienā, piešķīra zemi un nepabeigto celtni Katoļu Baznīcai. 2005. gada 1. februārī Sv. Agates draudze noslēdz zemes nomas līgumu ar Nīgrandes pagastu uz 99 gadiem ar izpirkšanas tiesībām. Tā paša gada februārī sākas nepabeigtās ēkas izpēte un projektēšana, kas tiek uzticēta firmai „Būvmeistars” no Grobiņas, kurā strādā arhitekte Aija Siliņa.