Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Pr. Andris Kravalis par CODEX VATICANUS B
08.05.2005 pl. 20:35

Andris Vasiļevskis, RTI, speciāli Vatikāna Radio
(materiāls pieejams arī audio formātā!)

5. maija pēcpusdienā Rīgas Romas Metropolijas kūrijā bija viena ļoti interesanta tikšanās, kurā kardināls Jānis Pujats saņēma ļoti vērtīgu dāvanu, kas nāk no Vatikāna no Apustuliskās bibliotēkas un kas ir Svēto rakstu krājums, kas satur Veco un Jauno derību, Codex Vaticanus.

Šis izdevums, kas patiesībā ir faksimilizdevums no 4. gadsimta Svēto Rakstu grāmatas, kas tā arī saucās un atrodas Vatikāna bibliotēkā. Tas tika pasniegts svinīgos apstākļos un atvests uz Latviju, un to izdarīja vēstnieks pie Svētā Krēsla, Dr. Alberts Sarkanis, klātesot gan Saeimas deputātei Antai Rugātei, gan Informācijas centra darbiniekiem. Šī dāvana tika svinīgi pasniegta kardinālam.

Tā ir tiešām izcila dāvana. Tas ir pirmais tāds sējums, kas ir kopija no 4. gadsimta un kas ir ļoti vērtīgs pats par sevi kā izstrādājums, jo atbilst pilnībā šim Codex Vaticanus oriģinālajam izdevumam. Tas ir ļoti biezs – apmēram 1560 lappuses. Pasaulē ir tikai 450 kopijas. Katra no šīm kopijām tiek ļoti rūpīgi izstrādāta. Un tas ir ļoti liels dārgums. Es domāju, ka Baltijas valstīs šis ir pirmais tāds izdevums, kurā mēs tad varam pārliecināties un redzēt grieķu valodā visas Svēto Rakstu grāmatas. Varam redzēt arī to milzīgo darbu un to procesu, kādā šie Svētie Raksti ir tapuši rakstot ar roku. Tā bija tāda ļoti sirsnīga tikšanās, un kardināls pateicās vēstniekam par šo dāvanu un arī par šo sadarbību, kas ir starp Vatikāna valsti un Latvijas Baznīcu.

Noteikti šī grāmata būs ļoti interesants pētījumu objekts ekseģēzē, Bībeles pētniekiem, un noteikti arī palīdzēs pie jaunās Bībeles tulkojuma darba. Domājam, ka šī grāmata būs pieejama arī citiem speciālistiem. Un būs liels ieguldījums tieši Svēto Rakstu dziļākā izpratnē un ekseģēzē.


- Kam pateicoties šis manuskripts nonāca Latvijā?

Tā ir dāvana, kas nāk no Vatikāna valsts sekretāra Kardināla Andželo Sodano. Vatikānā atrodas liels muzejs, kur atrodas dažādi citi dārgumi un krājumi un mākslas darbi un Vatikāns negrib tos paturēt tikai sev, bet vēlas dalīties un tādā veidā darīt tos pieejamus arī citām tautām un kultūrām.


- Kāpēc tieši šīs izdevums tika publicēts vairākkārtīgi?

Pirmkārt, tāpēc, ka viņš ir vissenākais, kas atrodas Vatikāna bibliotēkā jau no 15. gadsimta un kas ir arī viena no vislielākajām Svēto Rakstu autoritātēm. Tātad šis ir Codex Vaticanus un vēl ir Codex Sinaiticus, kas atrodas Sv. Katrīnas klosterī. Un šeit es domāju, ka Vatikāns negribēja to paturēt sev, tādā veidā dot iespēju pārliecināties par Svēto Rakstu autentiskumu un to tapšanas procesu, kas iesākās jau 1. gadsimtā. Un tādā grāmatas veidā, kā mēs šodien to redzam, kas ir 15-20 cm bieza, tā līdz galam tika pabeigta 13. gadsimtā, kad grāmata tika papildināta ar izstrūkstošu lapu fragmentiem. Tas bija liels darbs, kad no dažādiem manuskriptiem, kas tika sakopoti, no dažādiem rokrakstiem, kas tika apvienoti, un tika nosaukts par Codex Vaticanus tāpēc, ka tas glabājas Vatikāna muzejā.

Andris Vasiļevskis, RTI, speciāli Vatikāna Radio