Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Liepājā iesvētīs diakonu un priesteri
08.05.2005 pl. 20:56

Informatīvais izdevums “Nāc” Nr. 26, 2005.g. maijs

Ar lielu prieku un pateicību Žēlsirdīgajam Dievam daru zināmu, ka svētdien 5. jūnijā 11.00 Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē Jānis Mētra, Rīgas garīgā semināra 5. kursa students, tiks ordinēts par diakonu, un, savukārt, diakons Toms Priedoliņš, Rīgas garīgā semināra 6. kursa students, tiks iesvētīts par priesteri.

Diakona kārta ir hierarhiskās priesterības pirmā pakāpe. Bīskapa un prāvesta uzdevumā diakons var svinīgi sniegt kristību, izdalīt Euharistiju, Baznīcas vārdā asistēt un svētīt laulības, sniegt Viatiku mirstošajiem, lasīt ticīgajiem Svētos Rakstus, mācīt tautu, vadīt ticīgo dievkalpojumus un lūgšanas, svinēt sakramentālijas, vadīt sēru un bēru dievkalpojumus.

Lai ar Dieva palīdzību diakons tā pilda savus pienākumus, ka visi varētu viņu atzīt par patiesu Kristus mācekli, kurš atnāca nevis tādēļ, lai Viņam kalpotu, bet gan lai Viņš pats kalpotu.

Diakons ordinācijas brīdī apsola visu mūžu dzīvot celibātā, kas ir pastorālās mīlestības zīme un balsts. Nedalītā mīlestībā uz Kristu neprecētais diakons ar lielāku dedzību kalpos Dievam un cilvēkiem, veicinot viņu garīgo atjaunotni.

Tāpat diakons apsola cieņu un paklausību savam bīskapam un viņa pēctečiem, kā arī  uzticīgi ik dienas lūgties breviāra lūgšanas visas pasaules nodomā.

Priesteris papildus diakona pienākumiem, Gandarīšanas sakramentā Kristus un Baznīcas vārdā var piedot grēkus, piešķirt Slimnieku sakramentu, kā arī ik dienas upurēt Svēto Misi.

Priesteris pēc Jēzus Kristus – Labā Gana parauga aicināts sevi upurēt par uzticētā ganāmpulka pestīšanu.

Mūsu Kurzemes bīskapijā, kur vēl joprojām ir liels garīdznieku trūkums, jaunais diakons un priesteris būs īpaši noderīgi. Pateicībā lūgsim Dievu par iesvētāmajiem, lai viņiem ir svētīgs šis sagatavošanās laiks līdz svētību saņemšanai.

Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis

Attēlā: pa kreisi - Jānis, pa labi - Toms. 

  • Toms Priedoliņš kā jauniesvētītais priesteris celebrēs svinīgas Svētās Mises un dāvās īpašo jauniesvētītā priestera svētību:
    • Jūrkalnē – sestdien 11. jūnijā 12.00 (primīcijas sv. Mise)
    • Alsungā – svētdien, 12, jūnijā 12.00
    • Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē – svētdien, 19. jūnijā 11.00
    • Gudeniekos – svētdien 26. jūnijā 12.00