Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Sudraba jubileja Alsungā
20.05.2005 pl. 00:09

Sanita Zustere, Vatikāna radio

18. maijā, Liepājas diecēzē – Alsungā, notika prāvesta Viktora Grebeško 25. gadu priesterības jubileja.

Uz jubileju bija ieradušies Liepājas bīskaps Vilhelms Lapelis, Kurzemē kalpojošie priesteri, Alsungas, Gudenieku un Jūrkalnes draudzes ticīgie, kā arī pārstāvji no Nīgrandes, Saldus un Brocēnu draudzēm.

Svinības iesākās ar sv. Misi, kuru celebrēja Liepājas bīskaps Vilhelms Lapelis. Sprediķa laikā, bīskaps uzrunāja klātesošos sacīdams, ka “Šodien visi sapulcējušies uz svinīgu dievkalpojumu, lai kurā kopā ar prāvestu Viktoru Grebeško tiktu svinēta viņa priesteriskā sudraba jubileja. Pateicība Dievam, par šo priesterisko majestāti, kalpošanas laimi, kā arī mēs visi vēlamies izlūgt no Dieva žēlastību priestera Viktora turpmākajai dzīves gaitai.” Bīskaps pastāstīja, ka kopā ar visiem – garā – ir arī bīskaps Ā.A Brumanis, Kurzemes priesteri, kuri nav varējuši ierasties, kā arī diakons – Toms Priedoliņš, kurš īpaši apsolīja lūgties par jubilāru Dieva priekšā. Bīskaps uzsvēra, ka sakarā ar šo skaisto jubileju ir iespēja iegūt pilnas atlaidas tiem, kuri atrodas Dieva žēlastības stāvoklī.

Liepājas bīskaps Vilhelms Lapelis pastāstīja, ka “Pirms 25 gadiem – tieši šajā dienā – 18. maijā, sv. Jēkaba katedrālē Rīgā, bīskaps Julians Vaivods ordinēja Viktoru Grebeško par priesteri. Viņa primīcijas sv. Mise notika Rīgas sv. Marijas Magdalēnas baznīcā, kuras toreizējais prāvests bija Jānis Cakuls, kurš vēlāk kļuva par bīskapu, bet sprediķi šajā sv. Misē teica Vilhelms Ņukšs, kurš arī vēlāk kļuva par bīskapu. Priesteris Viktors Grebeško vispirms kalpoja 3 gadus Latgalē, tad – 7 gadus Zemgalē, bet vēlāk – kalpošana notika Kurzemē – 4 gadus Saldū un vairāk kā 10 gadus Suitu novadā – Alsungā.” Bīskaps atzīmēja, ka Evaņģēlijs spilgti atgādina par priestera kalpošanas darbu. Dieva vārda sludinātājiem, Evaņģēlijs aicina izmest tīklus – “zvejot dvēseles” - Dieva godam. Ir arī vajadzīga paklausība Dieva aicinājumam – doties pļaujas laukā. Bīskaps teica: “Dieva vārda sludinātājiem nav jābaidās no dzīves grūtībām, nav jāpakļaujas mazdūšībai, jo vienmēr var savā darbā izmantot spēcīgu palīgu – lūgšanu. Šodien visi pateicas Dievam, ka dārgais brālis Viktors Grebeško kalpo Dievam un sludina Viņa vārdu. Lai Dievs par to viņu bagātīgi atalgo!” Bīskaps visus klātesošos aicināja arī lūgties par jauniem aicinājumiem.

Tālāk turpinājas sv. Mise, bet pēc tam sekoja Jubilāra godināšana un apsveikšana. Viduskurzemes dekāns Gatis Bezdelīga un Dienvidkurzemes dekāns Marcins Vozņaks, visu Kurzemē kalpojošo priesteru un bīskapa Vilhelma Lapeļa vārdā, apsveica priesteri Viktoru Grebeško un uzdāvināja viņam zaļu ornātu – priestera liturģisko apģērbu. Dekāns Gatis Bezdelīga novēlēja, lai šis ornāts būtu kā iepriecinājums dzīvei un kalpošanai, kā arī darbam un draudzēm, kuras priesteris Viktors apkalpo. Savukārt dekāns Marcins Vozņaks, dāvādams rozes piebilda, ka ornāts  ir priesterības zīme, bet rozes – mīlestības zīme. Viņš novēlēja, lai priestera Viktora kalpošana vienmēr ir mīlestības pilna.

Tad Jubilāru apsveica Alsungas, Gudenieku un Jūrkalnes pašvaldības pārstāvji. Alsungas draudze savam prāvestam veltīja skaistu dziesmu un daudz ziedu, bet Suitu sievas - “apdziedāšanas” dziesmiņas, uz kurām savukārt, atbildēja Gudenieku sieva. Pēc svinīgā pasākuma notika kopīga fotografēšanās un svētku mielasts.