Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Mācību gada noslēgums Liepājas Katoļu pamatskolā
01.06.2005 pl. 22:15

Liepājas Katoļu pamatskola

2005. gada 31. maijā Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē sapulcējās viss Liepājas Katoļu pamatskolas kolektīvs: skolotāji, tehniskie darbinieki, skolēni un viņu vecāki, lai svinīgi noslēgtu 2004./2005. mācību gadu.

Pasākums aizsākās ar skolas kora skanīgi nodziedāto skolas himnu. Direktores v.i. Iveta Kalniņa, atklājot pasākumu, sacīja:

Liepājas Katoļu pamatskolai ir aizritējis jau 11. mācību gads. Ar katru gadu mēs kļūstam arvien lielāki un garā stiprāki, jo strādājam, mācāmies KOPĀ - gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki. Mūsu spēks ir ticībā, vienotībā un lepnumā par savu skolu…

Paldies visiem, kas atbalstījuši mūs šajā mācību gadā gan ar vārdiem, gan domām, darbiem…
Mēs katrs vēlamies sasniegt kāda cilvēka sirdi. Mēs mēģinām to panākt gan 
ar lielu ziedošanos un stipru piepūli,
… mazām un lielām viltībiņām,
… izturību un neatlaidību,
… skaistiem vārdiem,
… bet esam sapratuši, ka vislabāk cilvēka sirdi var sasniegt ar to, kas nāk no sirds - ar mīlestību.

Es ticu, ka katrs šajā mācību gadā ir paņēmis sev to labāko, vajadzīgāko, noderīgāko, guvis spēku un atbalstu ikdienā, sajutis to, ka skolotājs mūsu skolā ir draugs, palīgs un atbalsts.

Noslēdzot mācību gadu, mēs varam runāt par lielām un mazām uzvarām, par sasniegumiem, bet galvenais labi padarīta darba rādītājs ir katra paša gandarījuma sajūta”.


Īpaši tika godināti 4. klases skolēni, kas kopā ar klases audzinātāju Neldu Leimanti noslēdza 1. mācību posmu – sākumskolu. Kopā ar 4. klases liecību, skolēni saņēma Liepājas un kurzemes bīskapa Vilhelma Lapeļa svētību un dāvanu - sudraba krustiņu.

Šajā mācību gadā liels palīgs skolotājiem bija skolēnu līdzpārvalde Elīzas Danenfeldes vadībā. Skolēni pateicās bīskapam Vilhelmam Lapelim, skolotājiem, kapelānam un visiem skolas darbiniekiem par veiksmīgi aizvadīto mācību gadu.

  • Tika paziņoti un sumināti Liepājas Katoļu pamatskolas gada skolotāji '2005 - 
    • sākumskolas Gada skolotājs – Gatis Vītols,
    • pamatskolas Gada skolotāja – Antra Zomerfelde.

Liels palīgs skolotājiem garīgajā darbā ir skolas kapelāns. Teicām paldies līdzšinējam kapelānam priesterim Mariušam Kempam par kopā pavadītajiem diviem gadiem, lai Dieva svētība viņam tālākajā dzīves un darba ceļā! Lai spēks un izturība jaunajam skolas kapelānam Dienvikdurzemes dekānam Marcinam Vozņakam!