Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Pēc deviņu gadu pārtraukuma Liepājas sv. Jāzepa katedrālē priestera ordinācija
07.06.2005 pl. 16:15

Andris Vasiļevskis,
Rīgas Teoloģijas institūts

Svētdien, 5.jūnijā, Liepājas sv. Jāzepa katedrālē Rīgas Garīgā semināra 6. kursa audzēknis Jānis Mētra tika ordinēts par diakonu un diakons Toms Priedoliņš – par priesteri. 

Šajā Baznīcai tik priecīgajā dienā Liepājā bija sabraukuši ļaudis no visiem četriem Latvijas novadiem.Ordinācijā piedalījās Viduskurzemes dekāns Gatis Bezdelīga, Dienvidkurzemes dekāns Marcins Vozņaks, Mazā semināra vadītājs, priesteris Edgars Cakuls, Rīgas Garīgā semināra garīgais tēvs Andris Kravalis, Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta direktors – priesteris Paskāls Marija Jerumanis, Jelgavas dekāns Staņislavs Mukāns, Jūrkalnes prāvests Viktors Grebeško un Rīgas Garīgā semināra audzēkņi – nākamie priesteri. Šīs dienas gaviļniekus, diak. Jāni un pr. Tomu, ordinēja Liepājas un Kurzemes bīskaps V.E. Vilhelms Lapelis. Homīlijā Ekselence runāja par diakonu un priesteru kalpojumu un pienākumiem Baznīcā un uzsvēra, ka Baznīcai ir vajadzīgi jauni aicinājumi uz garīgo kārtu, kas ticīgo tautu vestu pie sakramentiem un atvērtu durvis uz mūžīgo debesu svētlaimi. Bīskaps arī pateicās klātesošajiem par lūgšanām, kas stiprinājušas šīs dienas gaviļniekus, garīgo ceļu ejot, un piekodināja turpināt lūgties, lai viņi spētu veikt pastorālo praksi, un lai nepiemirstam lūgties arī par jauniem paaicinājumiem uz laulāto kārtu – labām ģimenēm, no kurām nāktu jauni kandidāti uz Priesterību.

Mums ir iespēja uzdot pāris jautājumus pēc ordinācijas Liepājas katedrālē priestera Toma vecākiem.

- Kādi bija jūsu iespaidi, redzot savu dēlu guļam uz paklāja bīskapa priekšā brīdī, kad tika dziedāta Visu Svēto litānija?

Māmiņa: Izjutu to, ka jālūdzas līdzi. Tā lai notiek, kā paši vēlējušies.

Tētis: Neaptverami, ka beigās tas tā ir noticis un ka tas noticis ar manu dēlu. Vienmēr domāju, ka tas notiek ar citiem. Ir jālūdz Dievs, lai palīdz! Tāda vēlēšanās jau man sen ir bijusi, lai kāds no dēliem iznāk par priesteri. Sāka bērni dzimt, un viens jau ir iznācis!

- Sestdien, 11.jūnijā, jauniesvētītajam priesterim Tomam būs pirmā Sv. Mise Jūrkalnes baznīcā. Kādi būs jūsu pienākumi un kā spēsiet viņam līdzēt, dzīves ceļu ejot?

M.: Atbalstīsim visādā ziņā.

T.: Jāizvada dzīvē – materiāli, lai būtu droši pirmie soļi, un ar lūgšanām, un tad jau Dievs līdzēs.

- Ko jūs novēlētu jauniešiem, laicīgu vai garīgu dzīves ceļu izvēloties? Jūsu kā priestera vecāku padoms.

M.: Lai paši droši izvēlas un nebaidās.

T.: Lai droši iet uz semināru! Tas ir pārbaudes laiks un, ja ir paaicinājums un var izturēt, tad tik ir jāiet. Katram ir jādara savs darbs, ko Dievs ir nolēmis, un Viņš jau zina, ko katram nolēmis. Tāpēc jāiet un jādara! Un, ja izdodas, tad ir labi.

M.: Jo kuram katram jau iestāstīt nevar! Laika ir pietiekami lai pārdomātu, kamēr mācās.

Andris Vasiļevskis,
Rīgas Teoloģijas institūts
speciāli Katedrāle.Lv