Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Aktuāli  Aglonas svētku programma 2021

 

SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
(11.augusts – tešdiena)

12.00 - Dienas Sv. Mise (pie bazilikas dārza altāra). Dzied Ludzas draudzes koris.
19.00 - Vakara Sv. Mise (pie bazilikas dārza altāra). Dzied Stirnienes draudzes koris. 

ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA
(12.augusts – ceturtdiena)

12.00 - Dienas Svētā Mise (pie bazilikas dārza altāra). Dzied Preiļu draudzes koris. 
19.00 - Vakara Sv. Mise (pie bazilikas dārza altāra). Dzied Aglonas bazilikas draudzes koris. 

13.augusts – piektdiena 

12.00 - Dienas Sv. Mise (pie bazilikas dārza altāra). Dzied Balvu draudzes koris.  

SVĒTĀ MEINARDA LIELIE SVĒTKI

19.00 - Vakara Sv. Mise (pie bazilikas dārza altāra). Dzied Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris.  


14.augusts – sestdiena

  9.00 - Sv. Mise (pie bazilikas dārza altāra). Dzied Aglonas bazilikas draudzes koris. 
12.00 - Dienas Sv. Mise (pie bazilikas dārza altāra). Dzied Daugavpils Jēzus Sirds draudzes koris. 

VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS LIELIE SVĒTKI

19.00 - Svētā Mise (tiks piešķirts Iestiprināšanas sakraments, pie pāvesta altāra). Dzied Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris.
22.00 - Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā). Dzied apvienotais koris, diriģē I.Lazdāne.
23.30 - Pusnakts Sv. Mise (pie pāvesta altāra). Dzied Baltinavas draudzes koris.

 15.augusts – svētdiena

  7.00 - Svētā Mise latīņu valodā (bazilikas kriptā)
  8.00 - Sv. Mise (pie bazilikas dārza altāra,tiks piešķirts Iestiprināšanas sakraments). Dzied koris I.Sajevskas vadībā.
10.00 - Sv. Mise poļu valodā (bazilikas kriptā). Dzied koris I.Ivanovas vadībā.
12.00 - Svētku galvenā Svētā Mise, Te Deum (pie pāvesta altāra). Dzied apvienotais koris, diriģē I.Lazdāne.
 13.45 - Valsts prezidenta uzruna, Valsts himna.  
14.00 - Svētku noslēgums.